Screen Reader Mode Icon
Thành Phố Santa Ana đang thực hiện khảo sát này để tìm hiểu nhu cầu và trải nghiệm đậu xe hiện tại ở khu dân cư. Khảo sát này sẽ do các cư dân hiện tại của Santa Ana hoàn tất.

Question Title

* 1. Quý vị hiện đang cư trú ở khu vực nào? Hãy chọn câu trả lời áp dụng trong trường hợp của quý vị.

Question Title

* 2. Nếu quý vị sống ở một khu nhà cho đậu xe có giấy phép, hãy cho biết giới hạn thời gian áp dụng cho khu nhà của quý vị?

0 of 21 answered
 

T