UPITNIK ZA ISKAZIVANJE INTERESOVANJA ZA OBUKE IZ OBLASTI CIRKULARNE EKONOMIJE ZA MMSP I PREDUZETNIKE

Regionalna razvojna agencija Jug iz Niša sprovodi projekat "OD KRIZE DO CIRKULARNOSTI: PRIHVATANJE PRINCIPA CIRKULARNE EKONOMIJE U MMSPP JUŽNE SRBIJE". Projekat  finansira EU u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije kroz program EU PRO Plus.
U okviru projekta, u toku druge polovine septembra i oktobra 2022, biće organizovana 3 modula treninga na teme značaja i primene cirkularne ekonomije u mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetničkim radnjama. Ukoliko ste zainteresovani da vaše preduzeće/preduzetnička radnja učestvuje u trening programu, molimo vas da popunite ovaj kratak upitnik (predviđeno vreme popunjavanja-3 minuta).
Rok za popunjavanje upitnika je 09.09.2022. godine.
Više detalja o projektu možete pronaći na https://www.facebook.com/C2CERRAJug.
Za sve informacije možete nam se obratiti na: info@rra-jug.rs 

Question Title

* 1. Naziv mikro, malog ili srednjeg preduzeća/preduzetničke radnje

Question Title

* 2. Mesto i okrug

Question Title

* 3. Izaberite sektor u kojem poslujete (izaberite jedan odgovor):

Question Title

* 4. Ko iz vašeg preduzeća/PR učestvuje na treningu (navedite imena i kontakt email-preporučen broj osoba je 2)?

Question Title

* 5. Kako ocenjujete njihovo znanje u oblasti cirkularne ekonomije?

Question Title

* 6. Koje su vaše preference po pitanju mesta i načina održavanja treninga?

Question Title

* 7. Gde vidite najveći potencijal za implementaciju rešenja cirkularne ekonomije u vašem preduzeću/PR?

Question Title

* 8. Da li ste zainteresovani da primenite neko od cirkularnih rešenja u vašem preduzeću/PR? 

T