Phiếu khảo sát nhu cầu thông tin về lao động, quan hệ lao động và tiền lương

Trân trọng cảm ơn Quý vị đã dành thời gian trả lời Phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ thông tin của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Câu trả lời của Quý vị rất quan trọng, giúp chúng tôi nâng cao chất lượng thông tin về quan hệ lao động, phục vụ công tác hoạch định chính sách cũng như nhu cầu thông tin của các bên trong quan hệ lao động và những người quan tâm khác. Quý vị vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây: 

Question Title

* 1. CIRD sẽ xuất bản bản tin điện tử về quan hệ lao động, anh/chị quan tâm và mong muốn nhận thông tin của CIRD ở mức nào?

Question Title

* 2. Theo quan điểm của anh/chị, bản tin điện tử về quan hệ lao động mà CIRD xuất bản sẽ ưu điểm hơn các hình thức thông tin khác ở điểm nào?

Question Title

* 3. Anh/chị mong muốn đọc những thông tin gì ở bản tin điện tử do CIRD gửi tới?

Question Title

* 4. Anh/chị mong muốn nhận bản tin điện tử với tần suất bao lâu?

Question Title

* 5. Anh/chị muốn nhận bản tin điện tử thông qua kênh nào?

Question Title

* 6. Anh/chị có sẵn sàng chia sẻ bản tin điện tử của CIRD tới những người xung quanh không?

Question Title

* 7. Công việc của anh/chị có liên quan đến lao động, quan hệ lao động và tiền lương?

Question Title

* 8. Cơ quan/ lĩnh vực nghề nghiệp của anh/chị là gì?

Question Title

* 9. Giới tính và độ tuổi của anh/chị?

Question Title

* 10. Nếu anh/chị muốn nhận bản tin điện tử của CIRD, xin vui lòng cung cấp:

T