Introduktion

Tack för att du tar dig tiden att besvara våra frågor! 

Vår rekryteringsprocess bygger på en icke-diskriminerande kompetensbaserad metod. Detta innebär att du i första fasen anonymt får besvara ett antal frågor, som sedan poängssätts. Svaren är helt anonyma tills dess att poängen har sammanställts och urvalet av lämpliga kandidater har gjorts.

På sista sidan i enkäten får du sedan lämna dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna ser vi först när det blir aktuellt att ta kontakt med dig. 

T