İş Ağı (Network) Bağlantılarının Türk Firmalarının Uluslararasılaşma Düzeyine ve Firma Performansına Etkisi

Bu anket, Nesilleri Birleştirmede Girişimcilerin Eğitimi ve Mikro-KOBİ’ler için Başarılı Örgütsel Yedekleme Planının Desteklenmesi  (InToGeneration)” projesiTürkiye ölçeğindeki bu araştırmada firmanızın sahip olduğu iş bağlantılarınınfirmanızın uluslararasılaşma düzeyine ve performansına olan etkisi ortaya koyacaktır. 

Bu anket bir başarı testi olmadığından, soruların doğru ya da yanlış cevapları yoktur. Araştırmanın başarısında sizlerin katkısı çok önemli olduğu için anketin üzerinde düşüncelerinizi yazabilir ve düzeltmelerde bulunabilirsiniz. Verilerin analizinde yanıtlanmamış bir soru ciddi problemlere yol açacağı için, tüm soruları cevaplandırmaya çalışınız.  

Anket, firmanızda uluslararası faaliyetler ile ilgili konularda yetkinliğe sahip bir yönetici veya uzman tarafından doldurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer taraftan, bu anket çalışmasının işletmelerin tepe yöneticilerine yönelik öğretici bir yönü de bulunmaktadır. Dolayısıyla projenin, Türkiye’deki firma yöneticilerine ve konu ile ilgili araştırmacılara, hem süreci hem de sonuçları itibariyle faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz. 

Eğer anketi şahsen doldurmanız mümkün değilse, konu ile ilgili bilgiye sahip bir meslektaşınızın doldurması da bizim için uygun olacaktır. Doldurulmuş anket formunu lütfen üzerinde geri dönüş adresi yazılı olan zarf içerisinde bize iletiniz. Araştırma tamamlandığında, eğer arzu ederseniz, araştırma bulgularını içeren özet bir raporu size takdim edeceğiz.
 
Anketten elde edilen bilgiler özenle muhafaza edilecek ve sonuçlar toplu olarak istatiksel analizlere tabi tutulacaktır. Dolayısıyla ne siz ne de işletmeniz ile ilgili kimlik bilgilerine asla yerverilmeyecektir. 

Saygı ve teşekkürlerimizle...

T