Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις προϋπολογισμού από 20.000€ έως 1.000.000€, 

Απευθύνεται σε
Α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Νομοί :Αχαϊας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας) με τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)
Β) Υπό ίδρυση & Νέες Επιχειρήσεις (δεν έχουν 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)  που θα δραστηριοποιηθούν  στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας (Νομοί :Αχαϊας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας) 


Question Title

* Επιλέξτε σε ποια κατηγορία δικαιούχου ανήκετε

T