Thirrje për aplikim për trajnere

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon të kontraktojë 39 trajnerë afatgjatë dhe 39 trajnere afatshkurter, për dhënie trajnimi për administratën zgjedhore dhe disa aktorë të tjerë për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023 si dhe monitorimin e tyre. 

Përpara se të aplikoni, për t'u njohur me kërkesat dhe dokumentacionin kliko për Trajner Profesionistë, për  Trajnerë Afatgjatë, për Trajnerë Afatshkurtër. Shkarko formularin e vetëdeklarimit


Question Title

* 1. Te dhena personale

T