Scientometria în acțiune!

Vă rugăm să evaluați organizarea și conținutul prelegerilor workshopu-ului  la care ați participat.
Rezultatele cercetării sunt foarte importante pentru îmbunătățirea următoarelor evenimente.
Mulțumim pentru participare!

Workshop-ul a atins obiectivele prevăzute în procent de:

Question Title

* 1. Workshop-ul a atins obiectivele prevăzute în procent de:

Conținutul prelegerilor a fost:

Question Title

* 2. Conținutul prelegerilor a fost:

Conținutul cursurilor a atins nevoile de informare.

Question Title

* 3. Conținutul cursurilor a atins nevoile de informare.

Care ar fi în opinia Dvs. în ordinea importanței elementele de succes cu privire la conținutul cursurilor: 1 - cel mai important, 2 - important, 3 - neutru, 4 - puțin important, 5 - neimportant

Question Title

* 4. Care ar fi în opinia Dvs. în ordinea importanței elementele de succes cu privire la conținutul cursurilor: 1 - cel mai important, 2 - important, 3 - neutru, 4 - puțin important, 5 - neimportant

  1 2 3 4 5
Bibliometria, instrument în evaluarea performațelor din  cercetarea științifică
Evaluarea impactului cercetărilor
Indicatorii scientometrici
Vizualizarea cercetărilor prin maparea științei
Colaborările internaționale prin elaborarea articolelor științifice  în colaborare
Rolul bibliotecii în aplicarea scientometriei
Organizarea evenimentului a fost:

Question Title

* 5. Organizarea evenimentului a fost:

Spuneți trei lucruri inovative pe care le-ați învățat la workshop-ul de scientometrie:

Question Title

* 6. Spuneți trei lucruri inovative pe care le-ați învățat la workshop-ul de scientometrie:

Va rog sa precizați instituția Dvs.

Question Title

* 7. Va rog sa precizați instituția Dvs.

Experiența Dvs. în domeniul bibliotecilor:

Question Title

* 8. Experiența Dvs. în domeniul bibliotecilor:

Experiența Dvs. în domeniul managementului universitar:

Question Title

* 9. Experiența Dvs. în domeniul managementului universitar:

Alte sugestii, propuneri privind îmbunătățirea următoarelor evenimente în cadrul proiectului:

Question Title

* 10. Alte sugestii, propuneri privind îmbunătățirea următoarelor evenimente în cadrul proiectului:

T