Scientometria în acțiune!

Vă rugăm să evaluați organizarea și conținutul prelegerilor workshopu-ului  la care ați participat.
Rezultatele cercetării sunt foarte importante pentru îmbunătățirea următoarelor evenimente.
Mulțumim pentru participare!

* 1. Workshop-ul a atins obiectivele prevăzute în procent de:

* 2. Conținutul prelegerilor a fost:

* 3. Conținutul cursurilor a atins nevoile de informare.

* 4. Care ar fi în opinia Dvs. în ordinea importanței elementele de succes cu privire la conținutul cursurilor: 1 - cel mai important, 2 - important, 3 - neutru, 4 - puțin important, 5 - neimportant

  1 2 3 4 5
Bibliometria, instrument în evaluarea performațelor din  cercetarea științifică
Evaluarea impactului cercetărilor
Indicatorii scientometrici
Vizualizarea cercetărilor prin maparea științei
Colaborările internaționale prin elaborarea articolelor științifice  în colaborare
Rolul bibliotecii în aplicarea scientometriei

* 5. Organizarea evenimentului a fost:

* 6. Spuneți trei lucruri inovative pe care le-ați învățat la workshop-ul de scientometrie:

* 7. Va rog sa precizați instituția Dvs.

* 8. Experiența Dvs. în domeniul bibliotecilor:

* 9. Experiența Dvs. în domeniul managementului universitar:

* 10. Alte sugestii, propuneri privind îmbunătățirea următoarelor evenimente în cadrul proiectului:

T