ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Αίτηση Ασκήσεως Δικαιώματος

Με τη χρήση του παρόντος εντύπου, κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του που έχουν θεσπιστεί από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που επεξεργάζεται η Εταιρία μας.

Υυπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Εταιρία μας σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, δεσμεύεται να αξιολογήσει το αίτημά σας και να προχωρήσει στην ικανοποίησή του, εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη στην πορεία του αιτήματός σας.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά όλα τα παρακάτω πεδία έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση του αιτήματός σας:
LTA SOLUTIONS LIMITED
MARIA HOUSE Αυλώνος 1
1075 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο 0035 7991 27453
Email: info@ltasolutionsltd.com
Site: www.ltasolutionsltd.com
Η ερωτήσεις με ( * ) είναι υποχρεωτικές
Προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου που ασκεί το δικαίωμα:

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Είδος δικαιώματος που θέλετε να ασκήσετε (Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα από τα παρακάτω):

Question Title

* 3. Παρακαλούμε όπως καταγράψετε αναλυτικά το αίτημα σας στο παρακάτω πεδίο ;

Question Title

* 4. Δέχομαι να να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την www.ltasolutionsltd.com

Question Title

* 5. Επιλογή του μέσου επικοινωνίας με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για την εξέλιξη του αιτήματός σας:

Ολοκληρώστε και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ

T