Endokrina terapija nakon dijagnoze raka dojke

PREGLED ISTRAŽIVANJA I INFORMIRANI PRISTANAK
 
Istraživanje organizira Centar za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Istraživanje je odobrilo Povjerenstvo za etičnost eksperimentalnog rada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
Istraživači:
izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo
Ana Dugonjić Okroša, mag.pharm.
Poštovana,
željeli bismo Vas pozvati da sudjelujete u istraživanju: „Adherencija pri adjuvantnom endokrinom liječenju žena koje su bolovale od raka dojke u Hrvatskoj: presječno ispitivanje“. Cilj ovog informiranog pristanka je upoznati Vas sa svrhom i načinom sudjelovanja u ispitivanju. Prije pristanka na sudjelovanje u istraživanju potrebno je pritisnuti „Slažem se“ na dnu stranice ako razumijete navedene podatke i dobrovoljno pristajete sudjelovati u istraživanju.
O kojoj se vrsti istraživanja radi?
Ovo istraživanje je opažajno istraživanje u kojem se podaci prikupljaju u jednoj vremenskoj točki, tj. u sadašnjosti, a ispitanici se ne prate nakon prikupljanja podataka. Istraživači prikupljaju podatke o postojećem stanju anonimnim online upitnicima. Za ispunjavanje upitnika potrebno je od 25 do 30 minuta.
Cilj i svrha ovog istraživanja
Cilj ovog istraživanja jest istražiti kako uzimate i podnosite svoj endokrini lijek nakon dijagnoze raka dojke. Upitnikom bi se dodatno prikupili sociodemografski podaci, podaci o Vašoj bolesti, lijekovima, biljnim lijekovima i dodacima prehrani koje uzimate.
Tko se može uključiti u istraživanje?
U istraživanje se možete uključiti  ako ste bolovali od hormonski ovisnog raka dojke i liječite se endokrinim (antiestrogenskim) lijekom duže od 6 mjeseci i do sada niste ispunjavali ovaj upitnik u papirnatom obliku. Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno. U bilo kojem trenutku se možete predomisliti i odustati bez ikakvih posljedica. U slučaju da se predomislite možete poslati mail na upitnici2021@gmail.com ili adugonjic@pharma.hr. Vaši odgovori iz upitnika tada neće biti uključeni u analizu podataka.

Question Title

* 1. Označite ako ispunjavate sljedeće kriterije uključivanja:

Koje su za Vas moguće prednosti i koristi od sudjelovanja u ispitivanju?
Vjerojatno nećete imati izravne koristi od sudjelovanja u ovom ispitivanju. Međutim, pristankom na sudjelovanje u ovom ispitivanju doprinijet ćete stjecanju znanja o liječenju endokrinim lijekovima u Hrvatskoj.
Koji su za Vas mogući rizici sudjelovanja u ispitivanju?
Za ispitanice koje pristanu sudjelovati u ispitivanju postoji rizik da će ih upitnik možda podsjetiti na neugodne događaje ili probleme vezane uz rak dojke ili liječenje. Ako se to dogodi, možete se javiti ispitivačima ili svom liječniku i s njima razgovarati o svojoj zabrinutosti.
Povjerljivost i pravo uvida u dokumentaciju
Upitnik kojeg ispunjavate online je anoniman. U naše baze podataka Vi ćete biti uneseni prema Vašoj šifri koju sami odaberete. Svi Vaši odgovori bit će pohranjeni i obrađivani u elektroničkom obliku, a ispitivač i njegovi suradnici su dužni u potpunosti poštovati propisane postupke za zaštitu podataka. 
U slučaju da da imate pitanja, želite da Vam pošaljemo informirani pristanak ili biste željeli saznati više možete se javiti na: upitnici2021@gmail.com

Question Title

* 2. Pročitala sam ovaj informirani pristanak s razumijevanjem i pristajem sudjelovati u ispitivanju pod nazivom „Adherencija pri adjuvantnom endokrinom liječenju žena koje su bolovale od raka dojke u Hrvatskoj: presječno ispitivanje“. Razumijem da je sudjelovanje u ovom istraživanju dobrovoljno i da mogu odustati od sudjelovanja u bilo kojem trenutku bez davanja objašnjenja. 

Question Title

* 3. Upišite šifru koju želite za Vaš upitnik  (npr. od 6 znakova Nina55)

T