Question Title

* 1. Jménem Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, Hospodářské komory ČR a CEBRE si Vás dovolujeme pozvat na debatu Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU?  
Debata se koná 2. prosince 2016 od 13:00 do 15:00 hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1). Zúčastníte se debaty? * Pokud ano, klikněte na Yes. Pokud ne, klikněte na No.

Question Title

* 2. V případě účasti vypište prosím Vaše jméno, příjmení, instituci a emailovou adresu. Na tento email Vám budou zaslány podkladové dokumenty, které budou na debatě distribuovány. Po skončení debaty obdržíte na tuto adresu tiskovou zprávu z debaty a odkaz ke stažení PowerPointových prezentací řečníků.

Question Title

* 3. Jaké výhody přinášejí energetické úspory české ekonomice? Reflektuje návrh směrnice reálnou situaci v evropské ekonomice a jednotlivých členských státech? Jaké by měly být cíle pro zvyšování energetické účinnosti do roku 2030? Měla by ČR podpořit cíl zvýšení energetické účinnosti o 30 % do roku 2030? Jaký dopad by mělo zvýšení cíle do roku 2030 na průmysl v ČR?

Question Title

* 4. Prosím napište otázku, kterou byste chtěl/a položit našim řečníkům? (vybrané dotazy budou na diskuzi prezentovány)

T