Introductie

De KNGU start, nu het Verinorm onderzoeksrapport op tafel ligt, met een ontwikkelproces waarin we de toekomst van de sport vorm en inhoud gaan geven. Dit doen we samen met oud-sporters, huidige sporters, clubbestuurders, coaches, ouders, vrijwilligers en (externe) experts. Deze vragenlijst is de start van dit proces. We zijn blij dat jij daaraan bij wilt dragen, want jouw antwoorden zijn belangrijk voor het vervolg. Heb je vragen over het proces of wil je ook op andere manieren bijdragen? Neem dan contact op met Marit via jonker@kngu.nl.

Alle antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. 

Let op: na het afsluiten van de enquête kun je geen zaken meer aanpassen. 

T