Úvod

Vážený účastníku dotazníkového šetření,

níže uvedený dotazník si klade za cíl získat informace o předchozích zkušenostech vaší firmy, bariérách, jímž jste čelili a potřebách, které máte ve vztahu k získání specializovaných služeb, které budou ve vašich produktech, či při jejich výrobě zahrnovat Klíčové umožňující technologie (KETs). Jedná se o technologie, které umožňují tradičním oborům se dále rozvíjet - nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály, mikro a nano elektronika, fotonika, pokročilé výrobní technologie.

Získané informace budou sloužit projektu KETGATE ve snaze pomoci malým a středním podnikům při identifikaci a využití specializovaných služeb v oblasti KETs v mezinárodním prostředí. Účastníci projektu získají přímý kontakt s výzkumnými organizacemi (z Rakouska, Maďarska  a Slovinska), které v pilotních projektech společně nabídnou vybraným společnostem konkrétní služby a aplikaci KET technologií a to zdarma.

Tento projekt je spolufinancován z programu Interreg CENTRAL EUROPE v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Question Title

* 1. COMPANY NAME *This question is required.

Question Title

* 2. Contact details (name of respondent, company address, website) *This question is required

Question Title

* 3. Which is your core sector?

Question Title

* 4. Which is your company size?

Question Title

* 5. Do you have any international patents (limit to the last 5 years)?

Question Title

* 6. Does your company have an internal research and development unit?

Question Title

* 7. Did you get any funding for research and development? Please flag the fund you used to finance collaborations with applied research organisations (multiple choice allowed)

Question Title

* 8. What kind of projects have been supported? *This question is required.

Question Title

* 9. The funds you applied for were provided to project consortia – e.g. your organisation and an applied research organisation? (multiple choice allowed)

Question Title

* 10. Have you ever collaborated with external laboratories and/or applied research centre?

Question Title

* 11. Did  the projects involve any KETs?

Question Title

* 12. If you collaborated, was the center geographically near to you or from abroad (multiple choices allowed)?

Question Title

* 13. If you collaborated with an external R&D center, could you mention the advantages of the cooperation (multiple choices allowed)?

Question Title

* 14. Why have you selected this applied research centre? (multiple choice allowed)

Question Title

* 15. If you have cooperated, which barriers have you faced? (multiple choice allowed)

Question Title

* 16. In case of cooperation, what type of services did you demand? (multiple answers possible)

Question Title

* 17. If NOT, (you have not cooperated with a research centre) please indicate the main reasons: (multiple choice allowed)

Question Title

* 18. Do you know what are the Key Enabling Technologies (KETs) *This question is required.

Question Title

* 19. If YES, are you using them in your products or production processes?

Question Title

* 20. Which technologies are most of your interest: (multiple choice allowed)

Question Title

* 21. Thank you for participation. If you are interested to be contacted to receive such KET services free of charge from renowned applied research organisations, please click the checkbox

T