Úvod

Vážený účastníku dotazníkového šetření,

níže uvedený dotazník si klade za cíl získat informace o předchozích zkušenostech vaší firmy, bariérách, jímž jste čelili a potřebách, které máte ve vztahu k získání specializovaných služeb, které budou ve vašich produktech, či při jejich výrobě zahrnovat Klíčové umožňující technologie (KETs). Jedná se o technologie, které umožňují tradičním oborům se dále rozvíjet - nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály, mikro a nano elektronika, fotonika, pokročilé výrobní technologie.

Získané informace budou sloužit projektu KETGATE ve snaze pomoci malým a středním podnikům při identifikaci a využití specializovaných služeb v oblasti KETs v mezinárodním prostředí. Účastníci projektu získají přímý kontakt s výzkumnými organizacemi (z Rakouska, Maďarska  a Slovinska), které v pilotních projektech společně nabídnou vybraným společnostem konkrétní služby a aplikaci KET technologií a to zdarma.

Tento projekt je spolufinancován z programu Interreg CENTRAL EUROPE v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

COMPANY NAME *This question is required.

Question Title

* 1. COMPANY NAME *This question is required.

Contact details (name of respondent, company address, website) *This question is required

Question Title

* 2. Contact details (name of respondent, company address, website) *This question is required

Which is your core sector?

Question Title

* 3. Which is your core sector?

Which is your company size?

Question Title

* 4. Which is your company size?

Do you have any international patents (limit to the last 5 years)?

Question Title

* 5. Do you have any international patents (limit to the last 5 years)?

Does your company have an internal research and development unit?

Question Title

* 6. Does your company have an internal research and development unit?

Did you get any funding for research and development? Please flag the fund you used to finance collaborations with applied research organisations (multiple choice allowed)

Question Title

* 7. Did you get any funding for research and development? Please flag the fund you used to finance collaborations with applied research organisations (multiple choice allowed)

What kind of projects have been supported? *This question is required.

Question Title

* 8. What kind of projects have been supported? *This question is required.

The funds you applied for were provided to project consortia – e.g. your organisation and an applied research organisation? (multiple choice allowed)

Question Title

* 9. The funds you applied for were provided to project consortia – e.g. your organisation and an applied research organisation? (multiple choice allowed)

Have you ever collaborated with external laboratories and/or applied research centre?

Question Title

* 10. Have you ever collaborated with external laboratories and/or applied research centre?

Did  the projects involve any KETs?

Question Title

* 11. Did  the projects involve any KETs?

If you collaborated, was the center geographically near to you or from abroad (multiple choices allowed)?

Question Title

* 12. If you collaborated, was the center geographically near to you or from abroad (multiple choices allowed)?

If you collaborated with an external R&D center, could you mention the advantages of the cooperation (multiple choices allowed)?

Question Title

* 13. If you collaborated with an external R&D center, could you mention the advantages of the cooperation (multiple choices allowed)?

Why have you selected this applied research centre? (multiple choice allowed)

Question Title

* 14. Why have you selected this applied research centre? (multiple choice allowed)

If you have cooperated, which barriers have you faced? (multiple choice allowed)

Question Title

* 15. If you have cooperated, which barriers have you faced? (multiple choice allowed)

In case of cooperation, what type of services did you demand? (multiple answers possible)

Question Title

* 16. In case of cooperation, what type of services did you demand? (multiple answers possible)

If NOT, (you have not cooperated with a research centre) please indicate the main reasons: (multiple choice allowed)

Question Title

* 17. If NOT, (you have not cooperated with a research centre) please indicate the main reasons: (multiple choice allowed)

Do you know what are the Key Enabling Technologies (KETs) *This question is required.

Question Title

* 18. Do you know what are the Key Enabling Technologies (KETs) *This question is required.

If YES, are you using them in your products or production processes?

Question Title

* 19. If YES, are you using them in your products or production processes?

Which technologies are most of your interest: (multiple choice allowed)

Question Title

* 20. Which technologies are most of your interest: (multiple choice allowed)

Thank you for participation. If you are interested to be contacted to receive such KET services free of charge from renowned applied research organisations, please click the checkbox

Question Title

* 21. Thank you for participation. If you are interested to be contacted to receive such KET services free of charge from renowned applied research organisations, please click the checkbox

T