Tento dotazník ti bol poslaný, pretože si sa nedávno zúčastnil/a projektovej aktivity v rámci programu „Skauti myslia globálne“. Účelom je zistiť, či sú dané aktivity relevantné a efektívne. Dotazník sa posiela účastníkom/čkám po každom podujatí, preto je možné, že ho budeš vypĺňať (alebo už si) viackrát. Je určený pre skautov/ky, ktorí/é sú momentálne na líderskej pozícii, alebo sa na ňu pripravujú, teda vodcovia/kyne, radcovia/kyne a roveri/ky. Vďaka za čas, ktorý dotazníku venuješ.

Question Title

* 5. Ak si na predchádzajúcu otázku odpovedal/a „áno“, napíš koľkokrát si už tento dotazník vypĺňal/a v minulosti. (len číslo)

Question Title

* 7. Prečo si sa zúčastnil/a tohto podujatia?

Question Title

* 8. Do akej miery si spokojný/á s obsahom podujatia?

Question Title

* 9. Čo si sa naučil/a o globálnom vzdelávaní (alebo jeho témach) počas daného podujatia?

Question Title

* 10. Aké kľúčové informácie ti dané podujatie prinieslo? (napíš maximálne tri)

Question Title

* 11. . Aké iné veci ti dané podujatie dalo? (napríklad zručnosti, inšpirácie, nové kontakty...)

Question Title

* 12. Ako využiješ poznatky a zručnosti z daného podujatia pri svojich skautských aktivitách?

Question Title

* 13. Aké materiály (tlačené alebo online) si dostal/a počas podujatia?

Question Title

* 14. Na stupnici 1-10, kde 1 je najmenší počet bodov, prosím ohodnoť materiály, ktoré si dostal/a na základe nasledujúcich kritérií:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Téma a obsah
Jasnosť a zrozumiteľnosť
Užívateľsky príjemná forma
Relevantnosť vo vzťahu k tvojim denným skautským aktivitám
Pravdepodobnosť, že použiješ dané materiály pri aktivitách so skautmi/kami
Pravdepodobnosť, že použiješ vedomosti z daných materiálov vo svojom osobnom živote

Question Title

* 15. Akú inú formu podpory v oblasti globálneho vzdelávania by si v budúcnosti ocenil/a? (napríklad viac školení, mentoring, študijné materiály...)

Question Title

* 16. Tu môžeš napísať čokoľvek, čo podľa teba súvisí s globálnym vzdelávaním v skautingu a vyššie sme sa ťa nato nespýtali.

 
100% of survey complete.

T