(See English below)
Här anmäler du dig till Stockholm Vineyards Summer Camp på Idrottsgård i Flen den 13-15 augusti. I avgiften ingår boende, mat och fika för helgen, från fredag kväll till söndag eftermiddag.

De flesta rum är tre- eller fyrabäddsrum. Så långt som möjligt kommer ni få delar rum med de ni anmäla er tillsammans med. Det finns också kvinnorum och mansrum.
 
AVGIFT:

Ordinarie pris:
Sängplats i tre- eller fyrabäddsrum: 890 kr
Sängplats barn (4-10 år i föräldrarsrum): 690 kr
Extra madrass på golvet till barn (4-10 år) i föräldrarsrum: 250 kr
Barn 0-3 år i egen resesäng: gratis

Reducerat pris:
Madrass på golvet i sovsal: 690 kr

I eget tält (först och främst för ungdommar och ungdomsledare)
Ordinarie pris: 600 kr
Reducerat pris (ungdommar 11+ år/ heltidsstudent/ arbetssökande): 450 kr
Barn (4-10 år) i föräldrarstält: 250 kr
Barn 0-3 år i föräldrarstält: gratis

Dag pris på lördag om du inte sova över på gården:
- Ordinarie pris: 250 kr
- Reducerat pris (ungdommar 11+ år/ heltidsstudent/ arbetssökande): 200 kr
- Barn (4-10år): 150 kr
- Barn 0-3 år: gratis


***

Registration page for Stockholm Vineyard's Summer Camp at Idrottsgården in Flen, 13-16 Aug. Price includes accommodation, food and fika Friday evening to Sunday afternoon.

Most of the rooms are 3- or 4 bed rooms. As far as possible you will share a room together with those you register together with. Alternatively there are separate women- and mens rooms. 

PRICES:

Regular price:
Bed in 3- or 4- bed room: 890 kr
Children (4-10 years old) - bed in room with parents: 690 kr
Children (4-10 years old) - extra mattress on the floor in parents room: 250 kr
Children 0-3 years old in own travel cot: free

Reduced price:
Mattress on the floor in a dormitory: 690 kr

In own tent (first and foremost an option for youth and youth leaders)
Regular price: 600 kr
Reduced price (youth 11+ years old/ full time students/ job seekers): 450 kr
Children (4-10 years old) in parents tent: 250 kr
Children 0-3 years old in parents tent: gratis

Day ticket for Saturday if you're not sleeping over:
- Regular price: 250 kr
- Reduced price (youth 11+ years old/ full-time student / job seeker: 200 kr
- Children (4-10år): 150 kr
- Children 0-3 år: free

Question Title

* 1. Namn & email / Name & email / Nombre & correo electrónico

Question Title

* 2.
  • Ange namn och ålder på samtliga personer du anmäler (om du anmäler fler än en person).
  • Please specify names and ages of everyone you are registrering for.
  • Especifique los nombres y las edades de todas las personas para las que se está registrando.

Question Title

* 3. Eventuell särskild kost? Ange nedan
Any dietary requirements? Please specify below
¿Algún requerimiento dietético? Por favor especifique abajo

Question Title

* 4. Ange typ av boende / Specify type of accommodation / Especificar tipo de alojamiento

Question Title

* 5. När kommer ni till Idrottsgården? / When will you arrive at Idrottsgården?

Behöver du ekonomiskt stöd till avgiften? Kontakta församlingens pastorer Mattias (mattias.neve@vineyard.se / 0730 433765) eller Steph (stephanie.neve@vineyard.se / 076 2918780).

Do you need financial help to be able to attend? Contact the pastors Mattias (mattias.neve@vineyard.se / 0730 433765) or Steph (stephanie.neve@vineyard.se / 076 2918780).

¿Necesita ayuda financiera para pagar la tarifa? Contacta a los pastores mattias.neve@vineyard.se / 0730 433765) o Steph (stephanie.neve@vineyard.se / 076 2918780).

***
Avgiften betalas till Stockholm Vineyard Bankgiro: 5853-5865 eller Swish: 1235406129. Ange ditt namn + 'Summer Camp'


//Registration fee to be paid
to Stockholm Vineyard Bankgiro: 5853-5865 or Swish: 1235406129. Please write your name + 'Summer Camp'


//Pague la tarifa en Stockholm Vineyard Bankgiro: 5853-5865 o Swish: 1235406129. 
Por favor escriba su nombre + 'Summer Camp'

***

Question Title

* 6. Har du en plats över i din bil eller skulle du behöva hjälp att komma till Idrottsgården?

Do you have an extra space in your car, or need help to get to the location?

¿Podría tener un espacio extra en su automóvil o necesita ayuda para llegar al lugar?

Question Title

* 7. Jag godkänner att mina uppgifter sparas av Stockholm Vineyard för administration i samband med Summer Camp

I give content to my personal details are stored by Stockholm Vineyard for administrative purposes in conjunction with the Summer Camp. 

Doy contenido a mis datos personales almacenados por Stockholm Vineyard con fines administrativos junto con el fin de semana fuera.

T