Szanowni Państwo,
w związku z realizacją w szkole Pani/Pana córki/syna projektu: "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" prowadzimy badanie, którego celem jest poznanie Państwa oczekiwań/potrzeb w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wiedza zdobyta dzięki badaniu będzie służyć lepszemu dostosowaniu planowanych działań doradczych skierowanych do rodziców uczniów biorących udział w projekcie.

W celu pozyskania wiarygodnych danych prosimy o udział w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut. Zapraszamy do wypełnianie ankiety. Ankietę prosimy wypełnić do 29 listopada 2017 r. 

Question Title

* 1. Płeć

Question Title

* 2. W projekcie bierze udział moja/mój

Question Title

* 3. Szkoła, do której chodzi Pani/Pana dziecko znajduje się w:

Question Title

* 5. Czy brał/a Pan/Pani udział w spotkaniach/warsztatach poświęconych planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej swojego dziecka?

Question Title

* 6. Jakie formy doradztwa zawodowego realizowane są w szkole Pani/Pana córki/syna?

Question Title

* 7. W jakich formach doradztwa zawodowego chciał/a/by Pan/i uczestniczyć?

Question Title

* 8. Ile czasu może Pan/i poświęcić na udział w takich spotkaniach/warsztatach/konsultacjach

Question Title

* 9. Jakimi informacjami dotyczących planowania kariery doradztwa edukacyjno-zawodowego Pani/Pana dziecka jest Pan/Pani zainteresowana?
Jeżeli jest to obszar, który uważa Pan/Pani za nieprzydatny (niepotrzebny) proszę zaznaczyć pierwszą kolumnę.

  to jest obszar, który uważam za niepotrzebny jestem zainteresowany/-a w bardzo niskim stopniu jestem zainteresowany/-a w niskim stopniu jestem zainteresowany/-a w średnim stopniu jestem zainteresowany/-a  w wysokim stopniu Jestem zainteresowany/-a w bardzo wysokim stopniu
wiedza na temat aktualnego systemu edukacji w Polsce
wybór literatury w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego  (dla rodziców)
wiedza na temat sieci szkół w Warszawie i okolicach
zasad rekrutacji do szkół
informacje o uczelniach wyższych, zasadach rekrutacji
informacje o egzaminach maturalnych
informacje na temat  stron internetowych przydatnych w planowaniu kariery
informacje na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
informacje na temat miejsc, gdzie gimnazjaliści mogą uzyskać wsparcie przy planowaniu własnej ścieżki kariery
informacje dotyczące kształcenia za granicą
informacje  dotyczące wolontariatu
informacje dotyczące miejsc, gdzie gimnazjaliści mogą rozwijać swoje zainteresowania
inne

Question Title

* 10. W ramach projektu  planujemy przygotować aplikację na urządzenia mobilne.  Aplikacja ma pomóc  rodzicom, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej. Czy bylibyście Państwo zainteresowani korzystaniem z takiej aplikacji?

T