1. Utjecaj poslovnog informacijskog sustava na upravljanje poslovnim rezultatom poduzeća

Question Title

* 1.1. Kvaliteta poslovnog informacijskog sustava

1.1.1. Je li Vaš postojeći poslovni informacijski sustav povezan s aplikacijama poslovnih područja u poduzeću?

  Da Ne Djelomično Ne postoji poslovno područje u poduzeću
Prodaja
Proizvodnja
Nabava
Upravljanje ljudskim potencijalima

Question Title

* 1.1.2. Koliko često se aktualiziraju tj. razmjenjuju poslovne informacije između aplikacija poslovnih podučja Vašeg poduzeća i poslovnog informacijskog sustava?

  Svakodnevno Tjedno Mjesečno Kvartalno Godišnje Prema potrebi
Prodaja
Proizvodnja
Nabava
Upravljanje ljudskim potencijalima
Financije

Question Title

* 1.1.3. Kako biste ocijenili kvalitetu informacija koje dobivate iz poslovnog informacijskog sustava Vašeg poduzeća prema navedenim obilježjima?

  Niska
1
2 3 4 Visoka
5
Relevantnost
Pouzdanost
Potpunost
Pravovremenost
Razumljivost
Dokazivost

Question Title

* 1.2. Svrha korištenja poslovnog informacijskog sustava

1.2.1. Za koju svrhu najčešće koristite poslovni informacijski sustav u Vašem poduzeću?

  Rijetko
1
2 3 4 Često
5
Za potrebe zakonski obvezatnog izvještavanja
Za potrebe internog izvještavanja

Question Title

* 1.2.2. Koja je najčešća svrha korištenja poslovnog informacijskog sustava u Vašem poduzeću?

  Rijetko
1
2 3 4 Često
5
Korištenje u poslovnom planiranju
Korištenje u evidentiranju poslovnih događaja
Korištenje u analiziranju i izvještavanju o rezultatima poslovanja
Korištenje u procesu donošenja poslovnih odluka

Question Title

* 1.2.3 Prilikom donošenja odluka o upravljanju poslovnim rezultatom poduzeća, u kojoj mjeri koristite financijske odnosno nefinancijske informacije?

  Rijetko
1
2 3 4 Često
5
Financijske informacije
Nefinancijske informacije

Question Title

* 1.3. Korisnici informacija i poslovnog informacijskog sustava

1.3.1. Koji je naziv Vašeg radnog mjesta?

Question Title

* 1.3.2. Koja je Vaša pozicija u organizacijskoj strukturi poduzeća?

Question Title

* 1.3.3. Koliko često dolje navedene razine menadžmenta koriste informacije iz poslovnog informacijskog sustava u upravljanju poslovnim rezultatom poduzeća?

  Rijetko
1
2 3 4 Često
5
Niži menadžment
Srednji menadžment
Viši menadžment
Korištenje u procesu donošenja poslovnih odluka

Question Title

* 1.3.4. Vlasnička struktura poduzeća u kojem radite?

Question Title

* 1.3.5. Porijeklo kapitala poduzeća u kojem radite?

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T