Screen Reader Mode Icon

Fond Solidarno s Ukrajinom

Cilj Fonda Solidarno s Ukrajinom je financijski podržati projekte/programe/inicijative koji se bave podrškom i pomoći raseljenim osobama iz Ukrajine na individualnoj i kolektivnoj razini.
Početni raspoloživi iznos za dodjelu donacija je 100.000,00 HRK.
Ukupno raspoloživa sredstva raspodijelit će se na projekte/programe/inicijative u tri skupine:
a) mali: do 10.000,00 HRK
b) srednji: 10.001,00 - 30.000,00 HRK
c) veliki: 30.001,00 - 50.000,00 HRK

Javni poziv za prijave trajno je otvoren, a Vijeće Fonda će na dvotjednoj bazi evaluirati pristigle prijave te predložiti projekte/programe/inicijative za financiranje Zakladnoj upravi SOLIDARNE. Rezultati selekcijskog postupka bit će javno objavljeni u roku od 3 radna od odluke Zakladne uprave.
Očekivani završetak realizacije ugovorenih donacija je 31. 12. 2022. godine.
Na javni poziv mogu se prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.

Question Title

* 1. Kontakt podaci

Question Title

* 2. Područje rada projekta/programa/inicijative (moguće više odgovora)

Question Title

* 3. Naziv projekta/programa/inicijative

Question Title

* 4. Kratki opis projekta/programa/inicijative (do 500 riječi)

Question Title

* 5. Pojašnjenje svrhe i očekivanih dobrobiti od provedbe (do 500 riječi)

Question Title

* 6. Iznos za koji se prijavljuje projekt/programa/inicijativa

Question Title

* 7. Opis izvora financiranja i potreba za podrškom iz Fonda

PDF, DOC, DOCX file types only.
Choose File

Question Title

* 8. Geografsko područje rada (moguće više odgovora)

Question Title

* 9. Voditelj obrade podataka je SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, 10 000 Zagreb, OIB: 77689629939. Svrha prikupljanja osobnih podataka je ostvarenje financijske i stručne potpore putem fonda "Solidarno s Ukrajinom". Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka je sklapanje Ugovora o dodjeli financijske i stručne potpore s odabranim korisnicima. Osobni podaci svih prijavljenih kandidata čuvat će se na zaštićenom mjestu te se mogu koristiti u svrhu promocije, obavještavanja o aktivnostima SOLIDARNE i novim mogućnostima suradnje.

0 of 9 answered
 

T