Question Title

* 1. Prosimo, navedite področja, zaradi katerih ste se obrnili na Urad RS za kemikalije

Question Title

* 2. Kako ste se obrnili na Urad RS za kemikalije?

Question Title

* 3. Zaradi česa ste se obrnili na Urad RS za kemikalije?

Question Title

* 4. Kako ste bili zadovoljni s hitrostjo našega odziva?

Question Title

* 5. Kako ste zadovoljni z vsebino našega odziva?

Question Title

* 6. Kako ocenjujete delo in odnos zaposlenih pri obravnavi vaše zadeve?

  1 (Nezadostno) 2 (Zadovoljivo) 3 (Dobro) 4 (Zelo dobro) 5 (Odlično)
Strokovnost
Fleksibilnost pri reševanju zadeve
Zanesljivost in natančnost
Dosegljivost in dostopnost
Ustrežljivost (pomoč in svetovanje v postopku)
Jasnost in razumljivost komuniciranja
Korektnost

Question Title

* 7. Kako ocenjujete delovna področja Urada RS za kemikalije glede na:

  1 (zelo nezadovoljen) 2 3 4 5 (zelo zadovoljen) 6 (ne vem, nimam mnenja)
Zahtevnost upravnih postopkov
Način izvajanja upravnih postopkov (administrativno breme)
Uporabnost naših spletnih strani

Question Title

* 8. Kako bi na Uradu RS za kemikalije še izboljšali svoje storitve/delo s strankami (vaše pripombe, predlogi)?

T