1. КОРИСНИЦИ НА МЛАДИНСКИ ИНФОРМАТИВНИ УСЛУГИ

Здраво!

Оваа анкета е за ВАС – младите,  на возраст од 15 до 29 години. Нашата намера е да дознаеме дали некогаш сте користеле Младински Информативен Центар или некои од неговите придружни услуги. Љубопитни сме да дознаеме, кое е вашето мислење за помошта и поддршката која ја овозможуваат младинските информативни центри.

Дополнително, сакаме да дознаеме за вашето користење на инфoрмациите, односно каков тип на информации генерално барате, кои извори ги користите при барање на информациите, кои форми на презентација на информациите ги претпочитате и колку е лесен пристапот до овие извори. Ова истражување се спроведува со цел да се разбере информациското однесување (користењето на информациите)  на младата популација, за да може да се подобрат информативните услуги.

Вашите одговори се доброволни и ќе бидат доверливи. Одговорите
нема да се идентификуваат поединечно. Сите одговори ќе бидат составени заедно и ќе се анализирани како група. Резултатите ќе бидат искористени за да помогнат во подобрување на инфромативните услуги за младите луѓе. Одговaрањето на анкетата ќе ви одземе околу 15 минути. Ако имате било какви прашања, ве молиме контактирајте го најблискиот младински информативен центар или пишете му на анкетниот тим: survey@eryica.org.

Ви благодариме за вашето време!

Од проектниот тим за идните механизми на Младинско информирање

* 1. ДАЛИ НЕКОГАШ СТЕ КОРИСТЕЛЕ МЛАДИНСКИ ИНФОРМАТИВНИ УСЛУГИ (Младински информативни центри, Младински центар, онлајн информации, социјални медиуми, итн.)?

T