Question Title

* 1. Kontaktoplysninger

Question Title

* 2. Har du tidligere været i dialog med Næstved Erhverv

Question Title

* 3. Hvilken type virksomhed vil du starte? (max. 6 linjer)
(Beskriv overordnet og kort din virksomhedside. Nævn de primære 3 aktiviteter, og hvilket marked virksomheden er på.)

Question Title

* 4. Hvilket problem vil du løse? (max. 6 linjer)
(Beskriv kort de primære PROBLEMER du vil løse (max 3). Tænk særligt over: hvad er de vigtigste problemer, dine kunder står over for? Hvilken omkostning har dette problem, OG hvilken værdi/besparelse har det, hvis det løses. Fokuser på at definere essensen af kundens frustration. Det er ofte den der kan danne grundlaget for, at levere en ydelse til en specifik målgruppe der vil betale for den.)

Question Title

* 5. Hvad er dit produkt & din løsning på problemet? (max. 6 linjer)
(Hvad er din LØSNING på kundernes problemer? Nævn kort de konkrete elementer i din løsning (produkt/service). Fokuser på kernen af løsningen, det der bedst adresserer problemet, du vil løse.)

Question Title

* 6. Definer målgruppen, der har problemet og som også er dine kunder (max. 6 linjer)
(Beskriv kort, hvem din målgruppe er. Denne målgruppe er også dine kunder. Fokuser på at være så konkret som muligt. Det gør produktudviklingen og salgsarbejdet mere målrettet, hvilket øger sandsynligheden for, at du lykkes med at sælge din løsning - når du er klar.)

Question Title

* 7. Hvad er løsningens konkurrencefordel? (max. 6 linjer)
(Nævn 2 til 3 konkurrencefordele. Skriv kort, hvad der gør din løsning eller produkt specielt i forhold til konkurrenterne. Hvorfor er din løsning værd for kunderne at købe/investere i? Hvad er dit løfte til kunderne? Søg ind til kernen af din løsning, og hvordan den adskiller sig fra konkurrenterne.)

Question Title

* 8. Særlige forhold, der giver DIG som iværksætter en fordel? (max. 6 linjer)
(Har du personligt en særlig fordel for at kunne udvikle løsningen på problemet? Det kunne være brancheerfaring, specielle relationer, netværk eller andet. Eller har du en ny forretningsmodel, patenterbart produkt eller andet, der giver dig en særlig fordel med at sælge og udvikle din løsning? Hvis du ingen særlige forudsætninger har, så beskriv, hvorfor du vil bruge tid på projektet.)

Question Title

* 9. Hvad er dine salgskanaler? (max. 6 linjer)
(Hvilke salgskanaler vil du benytte til at sælge din løsning til dine kunder? Her er det vigtigt, at du har undersøgt, hvilke aktører der er i markedet, hvem du vil samarbejde med, og hvordan samarbejdsrelationen ser ud.)

Question Title

* 10. Hvordan ser økonomien i forretningsmodellen ud? (max. 6 linjer)

Udarbejdes med udgangspunkt i dine budgetter.

(Hvordan er din omkostningsstruktur? Hvad koster det at udvikle og lancere din løsning? Hvad koster det at drive din virksomhed. Nævn her kort dine etableringsomkostninger, hvad din løsning forventes solgt til og beskriv dækningsgraden. Du bør som minimum lave et etableringsbudget og et driftsbudget. Det kan også være relevant at beskrive, hvordan du kan vækste din forretning, nævn her de kritiske elementer/vækstbarrierer; ansættelser, investeringer, indsatser.)

Question Title

* 11. Hvad er næste step & hvordan kan Næstved Erhverv hjælpe med det? (max. 6 linjer)
(Beskriv næste mål i din proces for at realisere dit projekt og skriv 3 spørgsmål henvendt til Næstved Erhverv, som du vil have hjælp til for at nå dit næste step.

Eksempel på næste step: Møde med banken for at låne etableringskapital. Eksempel på spørgsmål: Er mit materiale godt nok? Hvordan kan jeg lave min markedsanalyse bedre?)

Question Title

* 12. Vedhæft udarbejdet budget

Kun DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Vælg fil

Question Title

* 13. Vedhæft udarbejdet tidsplan

Kun DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG-filtyper.
Vælg fil

T