HRVATSKA

Drage kolegice i kolege psihoterapeuti,

Provodimo istraživanje o određenim etičkim dilemama koje se mogu pojaviti u psihoterapiji i vaše bi nam sudjelovanje puno značilo. Istraživanje je potpuno anonimno, a rezultati će se koristiti isključivo u znanstveno-istraživačke svrhe. Molimo vas odvojite nekih 15 minuta da nam pomognete razumjeti važna etička i moralna pitanja u psihoterapiji i tako poboljšati praksu.

Ovo istraživanje provodi se u okviru projekta Europskog udruženja za bihevioralne i kognitivne terapije.

Istraživanje je odobrila Komisija za ocjenu istraživačke etike Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija.

Vaše sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno. U bilo kojem trenutku možete odbiti sudjelovanje ili napustiti anketu.


Ako imate pitanja o istraživanju, obratite se Nikoli Petroviću iz Udruženja za kognitivne i bihevioralne terapije Srbije. E-adresa: nicholas.petrovic@gmail.com

Question Title

* 1. Molimo Vas da odaberete opciju. Ako odaberete opciju "Slažem se", to znači da ste pročitali gore navedene podatke i da se dobrovoljno slažete sa sudjelovanjem u ovom istraživanju.

Ako pristanete sudjelovati u anketi, kliknite gumb NASTAVAK.

T