Проучване "Приоритетни за бизнеса компетенции"

Уважаеми клиенти и партньори,

Каним Ви да участвате в проучване, което е насочено към дефиниране на актуални ключови компетенции/умения за служители на изпълнителски позиции, които считате за приоритетни и важни за развитието на Вашия бизнес в България и региона.
Като резултати от проучването ще бъде дефиниран списък с ключови умения и компетенции за изпълнителски позиции, както и ще бъде изготвен рипорт. Всички участници в проучването ще получат безплатно този рипорт.
Попълването на въпросника ще Ви отнеме между 10-15 минути като в списъка от въпроси ще имате предварително дефинирани възможности за избор. Нито един от въпросите не съдържа конфиденциална информация и дълбочинно навлизане във Вашите корпоративни въпроси.
Ако имате някакви въпроси или коментари, свързани с проучването бихте могли да се свържете с нас по всяко време на e-mail: researches@key-success-indicators.com.

Благодарим Ви за отделеното време!


С уважение,
Екипът на Кий Съксес Индикейтърс

Кой отдел/позиция има за отговорност дефиниране на изискванията към служителите?

Question Title

* 1. Кой отдел/позиция има за отговорност дефиниране на изискванията към служителите?

В случай, че нямате компетентностен модел или разписани изисквания във Вашата организация, то моля да пропуснете попълването на следващия въпрос.

Question Title

* 3. В случай, че нямате компетентностен модел или разписани изисквания във Вашата организация, то моля да пропуснете попълването на следващия въпрос.

Моля, изберете онези компетенции/умения за изпълнителски позиции, които присъстват и във Вашия компетентностен модел

Question Title

* 5. Моля, изберете онези компетенции/умения за изпълнителски позиции, които присъстват и във Вашия компетентностен модел

Кои компетенции/умения считате, че са приоритетни за Вашия бизнес и служителите на изпълнителски позиции, които имате в екипа си?

Question Title

* 6. Кои компетенции/умения считате, че са приоритетни за Вашия бизнес и служителите на изпълнителски позиции, които имате в екипа си?

  Няма никаква важност  Ниска степен на важност  Средна степен на важност  Много важно 
Изразяване, Слушане, Писмена комуникация
Търпение и разрешаване на проблеми
Спазване на срокове
Активност и Ориентация към резултати
Фокус върху клиенти
Работа в екип
Анализ и логическо мислене
Търсене на информация
Вземане на решение
Поддържане на високи стандарти
Вътрешна мотивация
Надеждност
Разрешаване на проблеми
Адаптивност
Планиране и организиране
Интегритет
Непрекъснато професионално развитие
В кои процеси използвате ключови умения/компетенции?

Question Title

* 7. В кои процеси използвате ключови умения/компетенции?

Кои компетенции/умения считате, че са най-предизвикателни за откриване в процеса на набиране и подбор на нови служители?

Question Title

* 8. Кои компетенции/умения считате, че са най-предизвикателни за откриване в процеса на набиране и подбор на нови служители?

  Почти никой кандидат не ги притежава Среща се сравнително често в кандидатите Почти всички кандидати ги притежават
Изразяване, Слушане, Писмена комуникация
Търпение и разрешаване на проблеми
Спазване на срокове
Активност и Ориентация към резултати
Фокус върху клиенти
Работа в екип
Анализ и логическо мислене
Търсене на информация
Вземане на решение
Поддържане на високи стандарти
Вътрешна мотивация
Надеждност
Разрешаване на проблеми
Адаптивност
Планиране и организиране
Интегритет
Непрекъснато професионално развитие
Кои компетенции/умения считате, че са най-трудни за оценяване?

Question Title

* 9. Кои компетенции/умения считате, че са най-трудни за оценяване?

  Много труден Сравнително труден Сравнително лесен Много лесен
Изразяване, Слушане, Писмена комуникация
Търпение и разрешаване на проблеми
Спазване на срокове
Активност и Ориентация към резултати
Фокус върху клиенти
Работа в екип
Анализ и логическо мислене
Търсене на информация
Вземане на решение
Поддържане на високи стандарти
Вътрешна мотивация
Надеждност
Разрешаване на проблеми
Адаптивност
Планиране и организиране
Интегритет
Непрекъснато професионално развитие
Кои компетенции/умения считате, че са най-предизвикателни за развитие със стандартни инструменти за обучение?

Question Title

* 10. Кои компетенции/умения считате, че са най-предизвикателни за развитие със стандартни инструменти за обучение?

  Трудно се развива като компетенция Сравнително лесно се развива като компетенция Много лесно се развива като компетенция
Изразяване, Слушане, Писмена комуникация
Търпение и разрешаване на проблеми
Спазване на срокове
Активност и Ориентация към резултати
Фокус върху клиенти
Работа в екип
Анализ и логическо мислене
Търсене на информация
Вземане на решение
Поддържане на високи стандарти
Вътрешна мотивация
Надеждност
Разрешаване на проблеми
Адаптивност
Планиране и организиране
Интегритет
Непрекъснато професионално развитие
Други компетенции, които са изключително важни за Вашата организация, но не присъстват в изброения списък:

Question Title

* 11. Други компетенции, които са изключително важни за Вашата организация, но не присъстват в изброения списък:

Адрес

Question Title

* 12. Адрес

код на икономическата дейност на организацията

Question Title

* 13. код на икономическата дейност на организацията

T