Screen Reader Mode Icon

Question Title

* Họ Tên:

Question Title

* Email:

Question Title

* Số điện thoại:

Question Title

* Bài kiểm tra đã hoàn thành cho:

LÃNH ĐẠO VÀ LẬP KẾ HOẠCH

Question Title

* Tôi có kinh nghiệm lập kế hoạch kinh doanh

Question Title

* Tôi hiểu định nghĩa và tầm quan trọng của Tầm nhìn & Sứ mệnh đối với một tổ chức

Question Title

* Tôi tự tin vượt qua thử thách và đưa ra được giải pháp

Question Title

* Tôi đã có kinh nghiệm điều hành các cuộc họp với những người tham dự chịu trách nhiệm chính về các hành động và kết quả kinh doanh

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Question Title

* Tôi có kinh nghiệm trong việc giao nhiệm vụ cho các thành viên khác trong nhóm

Question Title

* Tôi biết cách quản lý khối lượng công việc của mình dựa trên thời gian giới hạn

Question Title

* Tôi lên kế hoạch trước cho ngày của mình trước khi bắt đầu nhiệm vụ

KỸ NĂNG TÀI CHÍNH

Question Title

* Tôi tự tin đọc và hiểu các loại báo cáo tài chính

Question Title

* Tôi quen thuộc với quản lý Ngân sách và Dòng tiền

Question Title

* Tôi hiểu tầm quan trọng của việc quản lý tỷ suất lợi nhuận và tác động của chúng đến kết quả Lợi Nhuận Gộp

Question Title

* Tôi biết các chiến lược để cải thiện các khoản phải thu và các khoản phải trả

Question Title

* Tôi hiểu các nghĩa vụ Thuế của Chính phủ

DỊCH VỤ GIAO HÀNG

Question Title

* Tôi có kinh nghiệm trong việc theo dõi và cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng

Question Title

* Tôi tự tin vào kỹ năng giao tiếp và đàm phán của mình

Question Title

* Tôi đã có kinh nghiệm thực hiện các khảo sát ý kiến, đóng góp từ khách hàng

Question Title

* Tôi có kinh nghiệm trong việc tạo và thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng

TIẾP THỊ

Question Title

* Tôi biết cách xác định thị trường mục tiêu của mình

Question Title

* Tôi có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch tiếp thị

Question Title

* Tôi biết cách kiểm tra và đo lường kết quả chiến lược tiếp thị

Question Title

* Tôi hiểu các phương thức, ứng dụng tiếp thị trực tuyến và online

BÁN HÀNG

Question Title

* Tôi coi mình là một người bán hàng giỏi

Question Title

* Tôi có kinh nghiệm với các mục tiêu và ngân sách bán hàng

Question Title

* Tôi hiểu tầm quan trọng của việc tuân theo quy trình bán hàng

Question Title

* Tôi biết cách xây dựng kênh bán hàng và quản lý khách hàng tiềm năng kịp thời

Question Title

* Tôi đã làm việc với CRM (Phần mềm quản lý khách hàng)

ĐỘI NGŨ

Question Title

* Tôi có kinh nghiệm trong việc sàng lọc, phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên mới

Question Title

* Tôi biết cách ứng dụng quy trình quy nạp nhân viên mới khi họ bắt đầu vị trí mới với công ty

Question Title

* Tôi hiểu tầm quan trọng của sự tham gia và cam kết đội nhóm

Question Title

* Tôi biết cách trò chuyện và quản lý nhân viên với hiệu suất kém

Question Title

* Tôi đã làm việc trong môi trường sử dụng các ưu đãi và phần thưởng cho kết quả tích cực

HỆ THỐNG

Question Title

* Tôi hiểu tầm quan trọng của việc tuân thủ chính sách và thủ tục tại nơi làm việc

Question Title

* Tôi có kinh nghiệm trong việc tạo và ghi lại các quy trình vận hành tiêu chuẩn mới

Question Title

* Tôi hiểu rằng những sai lầm xảy ra và tôi luôn cố gắng tìm ra giải pháp để khắc phục

0 of 37 answered
 

T