1. UVODNI NAGOROV

Lepo pozdravljeni!

Prosimo vas, èe izpolnite anketo Znaèilnosti transverzal. Vaši odgovori bodo pripomogli k boljšemu poznavanju transverzal v Sloveniji in tujini.

Janez Èernilec
urednik spletne strani: http://eupoti.com

T