Om MedTech Europe
MedTech Europe er den Europæiske brancheforening for medicinsk teknologi industri inklusiv diagnostik, Medicinsk teknologiske udstyr og digital sundhed. Vores medlemmer er nationale, europæiske og multinationale virksomheder samt netværk af nationale brancheforeninger for medicinsk teknologi, der forsker, udvikler, fremstiller og leverer sundhedsrelaterede teknologier, tjenester og medicinsk udstyr inklusive tjenester og løsninger.
For mere information, besøg www.medtecheurope.org
Baggrund
EU-forordning 2017/746 tillader, at brugermanualer (IFU) til alt professionelt in vitro-diagnostisk udstyr, undtagen udstyr beregnet til patientnær testning, skal leveres i elektronisk format.
Mange producenter leverer allerede IFU i elektronisk format ud over papir.
Vi vil gerne have lov at bruge nogle få minutter af din tid på at forstå dine præferencer vedr. formatet af brugsmanualer for udstyr til patientnær testning (NPT).

Definitioner og forkortelser:
Patientnær testning (NPT-enhed)
Udstyr til patientnær testning betyder ethvert udstyr, der ikke er beregnet til selvtestning, men er beregnet til at udføre testning af en sundhedsfaglig person uden for et laboratoriemiljø, generelt i nærheden af eller ved siden af patienten.
NPT-enheder bruges normalt i hjemmet, på sundhedscentre, skadestuer, ambulatorier og hospitaler.

Eksempler på brug af NPT-enheder:
· Test antigen SARS-COV-2 udført af apotekspersonale (sundhedsprofessionel) på apoteket (uden for laboratoriet og tæt på patienten)
· En sygeplejerske tester patienten på hospitalsstuen for at verificere blodtype før et kirurgisk indgreb eller en transfusion.
· Blodgas-test i ambulance eller akutmodtagelse
· Glukosemåler til test af f.eks. børn i skolens sygeafdeling
Bemærk venligst: Selvtestning og laboratorieudstyr er ikke omfattet af denne undersøgelse!

T