13% of survey complete.

In Delpher worden verschillende gedigitaliseerde bronnen via één website aangeboden. Het aanbod zal de komende tijd groeien en er zullen in de loop van de tijd steeds meer functionaliteiten worden toegevoegd.

Uw feedback is voor ons van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Delpher. Wij zouden het dan ook bijzonder op prijs stellen wanneer u een paar minuten de tijd neemt om onderstaande korte vragenlijst in te vullen.
U kunt dit formulier ook gebruiken als u alleen maar een opmerking wilt maken. Hiervoor dient het tekstvak bij vraag 2. De overige 5 vragen zijn niet verplicht.
Uiteraard worden uw gegevens anoniem verwerkt.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

T