Χαρακτηριστικά μετακινήσεων ερωτηθέντα

Question Title

* 1. Πραγματοποιείτε μετακινήσεις ΑΠΟ την Ανατολική Θεσσαλονίκη ΠΡΟΣ το Κέντρο της Θεσσαλονίκης ή προς την Δυτική Θεσσαλονίκη με το ιδιωτικό σας όχημα;

T