• English (United States)
  • Español (España)
  • Tiếng Việt
  • فارسی
  • 한국어(대한민국)

I. Khảo Sát về Kế Hoạch Giảm Nhẹ Hiểm Họa Địa Phương

Kính gửi Quý Công Dân,

Thành Phố Irvine đang xây dựng Kế Hoạch Giảm Nhẹ Hiểm Họa Địa Phương, viết tắt là LHMP. Cũng giống như tất cả các cộng đồng khác, Irvine có khả năng phải đối mặt với những thiệt hại sâu rộng khi thiên tai xảy ra. Mặc dù không cộng đồng nào có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối trước những tình huống nguy hiểm tiềm tàng này, nhưng kế hoạch này sẽ giúp xác định các tình huống đó, đánh giá đồ dự trữ hiện có và lập ra chiến lược để giảm thiểu điểm yếu của chúng ta cũng như mức độ nghiêm trọng của các tai họa trong tương lai.

Phản hồi của quý vị đối với khảo sát này sẽ cung cấp ý kiến để chúng tôi xây dựng kế hoạch đó. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian hợp tác.
II. Nhận Thức về Tai Họa

Question Title

* 1.
Vui lòng cho biết quý vị có sinh sống hoặc làm việc tại Thành Phố Irvine không. 

Question Title

* 2. Vui lòng cho biết số bưu chính của nhà ở hoặc nơi làm việc của quý vị?

Question Title

* 3. Quý vị đã bao giờ bị ảnh hưởng bởi tai họa trong nơi cư trú hiện tại của mình chưa?

Question Title

* 4. Nếu quý vị trả lời là 'có' trong câu hỏi trên, vui lòng chọn loại tai họa đã gây ảnh hưởng cho quý vị (chọn tất cả các đáp án phù hợp).

Question Title

* 5. Những tai họa sau có thể gây ảnh hưởng đến Thành Phố. Vui lòng đánh dấu BA (3) tai họa mà cộng đồng hoặc gia đình quý vị lo ngại nhất.

Question Title

* 6. Nhóm lập kế hoạch sẽ sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để xác định những tai họa trong cộng đồng của quý vị; tuy nhiên, một số nguồn dữ liệu trong đó không cung cấp dữ liệu ở cấp độ toàn thành phố nói chung. Xin cho biết có vấn đề quy mô nhỏ nào mà quý vị mong muốn nhóm lập kế hoạch cân nhắc không, chẳng hạn như việc đọng nước ở một ngã giao nhất định khi trời mưa?

Question Title

* 7. Xin cho biết mức độ quý vị lo ngại rằng biến đổi khí hậu có thể gây ra những tình huống nguy hiểm mới ở Irvine hoặc làm trầm trọng thêm những thiên tai hiện tại?

Question Title

* 8. Nếu quý vị đã từng hành động để bảo vệ bản thân khỏi thiên tai, vui lòng cho biết mức độ quý vị tự tin rằng những hành động này đủ để chống lại những tai họa nghiêm trọng hơn mà biến đổi khí hậu có thể gây ra?

Question Title

* 9. Theo quý vị, khi nào biến đổi khí hậu sẽ đe dọa sức khỏe, tài sản, kế sinh nhai hoặc cuộc sống nói chung của quý vị?

Question Title

* 10. Nếu quý vị là chủ nhà, quý vị có đầy đủ bảo hiểm chủ nhà để thanh toán những thiệt hại do tai họa có thể ảnh hưởng tới gia đình quý vị không?

Question Title

* 11. Nếu quý vị thuê nhà, quý vị có bảo hiểm thuê nhà không?

Question Title

* 12. Quý vị có bảo hiểm lũ lụt cho ngôi nhà của mình không?

Để biết thêm thông tin về các lựa chọn bảo hiểm lũ lụt, vui lòng truy cập: https://www.floodsmart.gov/

Question Title

* 13. Quý vị đã bao giờ thực hiện bất kỳ hành động gì với căn nhà của mình để giúp căn nhà có khả năng chống chọi các hiểm họa như động đất, lũ lụt và hỏa hoạn chưa?

Question Title

* 14. Nếu có một tai họa xảy ra khiến ngôi nhà của quý vị bị cắt toàn bộ dịch vụ (điện, ga, nước, thoát nước) mà quý vị lại không thể rời nhà hoặc đến một cửa hàng trong vòng 72 giờ, quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng những vật dụng nào sau đây?

Để biết thêm thông tin về bộ dụng cụ cấp cứu, vui lòng truy cập: https://www.ready.gov/kit

Question Title

* 15. Quý vị có biết được những nhu cầu đặc biệt của hàng xóm nhà quý vị trong trường hợp xảy ra thiên tai không (nhu cầu đặc biệt có thể bao gồm khả năng di chuyển hạn chế, tình trạng y tế nghiêm trọng, suy giảm trí nhớ)?

Question Title

* 16. Quý vị có phải là thành viên được huấn luyện thuộc Đội Ứng Cứu Khẩn Cấp Cộng Đồng (CERT) không?

Để biết thêm thông tin về CERT, vui lòng truy cập: https://www.cityofirvine.org/cert

Question Title

* 17. Thành Phố có thể làm gì để giúp quý vị chuẩn bị tốt hơn để đối phó với tai họa? (chọn tất cả phương án phù hợp)

Nếu quý vị KHÔNG làm việc ở Thành Phố Irvine, vui lòng chuyển tới câu 21.

Question Title

* 18. Vui lòng cho biết số bưu chính của nơi làm việc của quý vị?

Question Title

* 19. Sở làm của quý vị có chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch phục hồi sau tai họa không?

Question Title

* 20. Sở làm của quý vị có kế hoạch truyền thông cho nhân viên để triển khai sau khi xảy ra tai họa nhằm giúp họ liên hệ với quý vị không?

III. Khuyến Nghị và Khả Năng Tham Gia Trong Tương Lai

Question Title

* 21. Quý vị có muốn chúng tôi liên hệ với quý vị khi Bản Thảo Kế Hoạch Giảm Nhẹ Hiểm Họa Irvine 2020 hoàn thành để phục vụ đánh giá không?

Question Title

* 22. Nếu quý vị muốn nhận thông báo về những cơ hội tham gia kế hoạch giảm nhẹ hiểm họa và khả năng phục hồi, vui lòng cung cấp tên và địa chỉ email của quý vị. Nếu quý vị không có địa chỉ email, vui lòng cung cấp địa chỉ bưu điện của mình.

Question Title

* 23. Vui lòng cung cấp thêm cho chúng tôi những nhận xét/kiến nghị/thắc mắc của quý vị, nếu có, về nguy cơ quý vị gặp phải những tai họa trong tương lai.

Xin cám ơn quý vị đã dành thời gian tham gia khảo sát này. Nếu quý vị có thắc mắc, hoặc nếu quý vị biết được những người/tổ chức khác cần tham gia, vui lòng liên hệ Robert Simmons, Quản Trị Viên Quản Lý Khẩn Cấp theo địa chỉ rsimmons@cityofirvine.org

T