Mõttekoda Praxis, Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit kutsuvad Teid osalema neljal temaatilisel seminaril, mille eesmärk on suurendada tööandjate ja töötajate esindajate võimekust toetada vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemist. Seminaridel osalemine on tasuta. Palume täitke registreerimisvorm hiljemalt 28. veebruariks.

Question Title

* 1. Nimi

Question Title

* 2. Organisatsioon

Question Title

* 3. Palun märkige seminarid, kus soovite osaleda

Question Title

* 4. E-posti aadress

T