* 1. WORKSHOPS
(Udfyld kun, hvis du deltog i en eller flere workshops)
I hvilken grad var du tilfreds med:

(Fill in only if you participated in one or several workshops)
To what degree were you satisfied with:

  I meget høj grad / A very high degree I høj grad / A high degree I nogen grad/ Some degree I ringe grad/ A small degree
Underviserne / The teachers
Danseniveauerne / The dance levels
Indholdet / The content

* 2. WORKSHOPS
(Udfyld kun, hvis du deltog i en eller flere workshops)
I hvilken grad ville du godt have haft mere fokus på:

(Fill in only if you participated in one or several workshops)
To what degree would you have liked more focus on:

  I meget høj grad / A very high degree I høj grad / A high degree I nogen grad/ Some degree I ringe grad/ A small degree
Musikalitet / Musicality
Teknik / Technique
Figurer / Figures
Traditionel tango / Traditional tango
Rolleskift / Role switching ('queer tango')
Eksperimenterende tango / Experimental tango ('queer tango')

T