Në fund të nëntorit do të mblidhen në Kinë liderët e 16 vendeve të Europës Qendrore e Lindore (EQL), duke përfshirë edhe Shqipërinë. Çfarë shpresoni në bashkëpunimin e ardhshëm midis Kinës dhe vendeve të EQL-së? Ju ftojmë të merrni pjesë në këtë sondazh.

Question Title

* 2. Niveli i arsimimit:

Question Title

* 3. Nëpërmjet cilave kanale të Radios së Jashtme të Kinës dëshironi ta njihni këtë takim të liderëve Kinë-EQL?

Question Title

* 4. Cilat tema të këtij takimi ju interesojnë më shumë?

Question Title

* 5. Sipas jush, çfarë epërsish kanë vendet e EQL-së në bashkëpunimin me Kinën?

Question Title

* 6. Sipas jush, çfarë rëndësie ka bashkëpunimi midis Kinës dhe vendeve EQL?

Question Title

* 7.  Sipas jush, në cilat fusha të tjera Kina dhe vendet e EQL-së kanë edhe potencialin e bashkëpunimit?

Question Title

* 8.  Si mendoni për ndryshimet që bashkëpunimi Kinë-EQL do t'ia sjellë jetesës së banorëve të thjeshtë?

T