Question Title

* 1. Sila memperkenalkan diri anda.

Question Title

* 2. Sejauh manakah kepentingan maklumat yang dimiliki oleh pegawai awam pada tahap berikut, berkait dengan hidup anda?

  Sangat berkaitan Lebih kurang berkaitan Tidak berapa berkaitan Tiada kaitan
Kerajaan Persekutuan
Kerajaan Negeri
Majlis tempatan

Question Title

* 3. Pada pendapat anda, bagaimana mudahnya untuk seseorang mencari dan mendapatkan maklumat yang sedia ada daripada pegawai awam pada tahap berikut?

  Sangat berkaitan Lebih kurang berkaitan Tidak berapa berkaitan Tiada kaitan
Kerajaan Persekutuan
Kerajaan Negeri
Majlis tempatan

Question Title

* 4. Adakah anda merasakan bahawa membuka akses awam kepada data yang dipegang oleh kerajaan boleh membawa hasil seperti berikut?

  Ya Tidak Saya tidak tahu
Meningkatkan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan
Membolehkan rakyat untuk turut serta dalam proses membuat keputusan dalam hal-hal yang berkaita
Memastikan kerajaan dan lain-lain badan berkanun bertanggungjawab ke atas mana-mana k
Menggalakkan sifat ketelusan di kalangan pegawai kerajaan
Membolehkan media untuk meneliti aktiviti-aktiviti kerajaan dengan lebih mendalam

Question Title

* 5. Sekiranya Malaysia mempunyai undang-undang Hak Mendapatkan Maklumat (RTI), apakah jenis maklumat yang anda ingin minta daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan/atau majlis tempatan? Contohnya, perbelanjaan badan-badan awam, atau pengurusan perkhidmatan utiliti. 

Question Title

* 6. Pada pendapat anda, apakah jenis-jenis maklumat yang harus dirahsiakan dan dikecualikan daripada pendedahan umum? Contohnya, pergerakan tentera atau maklumat peribadi individu.

Question Title

* 7. Sekiranya Malaysia memperkenalkan undang-undang RTI, adakah rakyat sepatutnya membayar untuk menerima maklumat yang dipegang oleh pihak berkuasa, dan mengapa? Sekiranya anda merasakan bahawa bayaran adalah perlu, apakah harga yang berpatutan?

Question Title

* 8. Sekiranya Malaysia memperkenalkan undang-undang RTI, apa yang anda ingin lihat terkandung dalam undang-undang tersebut?

Question Title

* 9. Pada pendapat anda, apakah undang-undang sedia ada yang harus dimansuhkan atau dipinda supaya tidak bertentangan dengan penggubalan atau pelaksanaan sepenuhnya undang-undang RTI?

Question Title

* 10. Sekiranya anda menyertai kempen atau diberi bahan bacaan mengenai RTI, apakah perkara yang anda paling berminat untuk mengetahui tentang RTI?

0 of 10 answered
 

T