Question Title

* 1. NLF har innledet samtaler med Aurskog-Høland kommune for mulig etablering av ny treningsflyplass nær Kjeller. Hvordan rangerer du valget av område for en ny treningsflyplass og potenisell del-erstatning for Kjeller dersom plassen nedlegges?

Question Title

* 2. Arbeidet med bevaring av Kjeller som framtidig flyplass ledes av Kjeller Aero Senter (KAS). Forvarsministeren har gitt AIM Norway som har verksted på Kjeller mulighet til å beholde rullebanen så lenge de trenger den. Hvor gode tror du mulighetene for fortsatt bruk av Kjeller som hovedsmåflyplass like ved Oslo er?

Question Title

* 3. Arbeidet med økt tilgjengelighet til de andre flyplassene på Østlandet har skutt fart etter at Forsvarets langtidsplan ble vedtatt i Stortinget i juni 2012. Det innebærer at Forsvaret trapper ned på Rygge og overlater driftsansvaret til Rygge Sivile Lufthavn (RSL). NLF har hatt møter med blant annet Rygge kommune med tanke på GA-bruk av plassen. Hvor gode tror du mulighetene for økt GA-bruk av Rygge er?

Question Title

* 4. Arbeidet med økt tilgjengelighet til de andre flyplassene på Østlandet omfatter også Eggemoen der Ola Tronrud og Eggemoen Aviation and Technology Park har gjennomført en omfattende oppgradering av flyplassen og anlegging av ny flystripe på over 2000 meter. NLF har hatt møter med Ola Tronrud for GA-bruk av flyplassen. Hvordan rangerer du mulighetene for økt GA-bruk av Eggemoen?

Question Title

* 5. Hvordan vil du totalt sett vurdere NLFs arbeid med flyplassaken for Østlandet de siste to årene?

T