Wstęp

Dzień dobry!
Szanowna Pani, Szanowny Panie, zapraszam do wypełnienia opracowanej przeze mnie ankiety. Celem ankiety jest zbadanie popularności Góry Chełmo, a także wskazanie najlepszych pomysłów na zagospodarowanie turystyczne wzniesienia.
Ankieta skierowana jest do mieszkańców powiatu radomszczańskiego i jest całkowicie anonimowa. Składa się z dwóch stron, sześciu pytań. Ankieta można wypełnić do 19.09.2021 r.
Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w pracy badawczej na temat Góry Chełmo, opracowywanej na potrzeby XLVIII edycji Olimpiady Geograficznej.

Dziękuję za poświęcony czas,
Aleksander Gloc, uczeń klasy IIID1, I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku.

Question Title

* 1. Czy mieszkasz w powiecie radomszczańskim?

T