Question Title

* 1. کدام یک از برنامه های زنده را بیشتر می پسندید

Question Title

* 2. من این برنامه ها را نیز تماشا می کنم

Question Title

* 3. به ما بگویید جای چه برنامه ای در شبکه محبت خالی است؟

Question Title

* 4. شبکه محبت را از چه طریقی تماشما می کنید؟ و نظرتان در مورد این شبکه چیست؟

T