1. Бихте ли взели участие в онлайн обучение (дистанционно, е-обучение) в областта на управлението на качеството?

2. Бихте ли изпролзвали онлайн обучение за кратки теми от областта на управлението на качеството (напр. непрекъснато подобряване, методи на управлението, управление на времето, управление на риска и т.н.)

3. Смятате ли, че кратки обучения на специфични теми ще спомогнат за включването на повече сътрудници от организацията Ви в управлението на качеството?

4. Какви други теми под формата на онлайн обучение биха били интересни за Вас?

5. Участвали ли сте досега в онлайн обучение?

6. Вие сте:

T