Question Title

* 1. Molimo Vas da naznačite Vaš gender

Question Title

* 2. Koliko godina imate?

Question Title

* 3. Molimo Vas naznačite kojoj lokalnoj zajednici pripadate

Question Title

* 4. Koja vrsta pristupačnosti je, po vašem mišljenju, najznačajnija za osobe sa invaliditetom?

Question Title

* 5. Koja vrsta pristupačnosti je, po vašem mišljenju, najmanje dostignuta u Vašoj lokalnoj zajednici?

Question Title

* 6. Šta mislite, na koji način bi gradske/opštinske/općinske vlasti mogle unaprijediti pristupačnost?

Question Title

* 7. Organizovanje koje vrste događaja smatrate adekvatnim za podizanje svijesti kada je u pitanju pristupačnost?

Question Title

* 8. Gdje Vi vidite svoje učešće u realizaciji kampanje?

T