Question Title

* 1. Bạn có đã và đang sử dụng dịch vụ Mắt Bão?

Question Title

* 2. Bạn đã từng nghe đến thương hiệu nào dưới đây?
Có thể chọn nhiều phương án khác nhau

Question Title

* 3. Nếu cần sử dụng Tên miền (Domain) bạn sẽ cân nhắc lựa chọn nhà cung cấp nào?
Có thể chọn nhiều phương án khác nhau

Question Title

* 4. Nếu cần sử dụng Hosting/Server bạn sẽ cân nhắc lựa chọn nhà cung cấp nào?
Có thể chọn nhiều phương án khác nhau

Question Title

* 5. Nếu cần sử dụng Email bạn sẽ cân nhắc lựa chọn nhà cung cấp nào?
Có thể chọn nhiều phương án khác nhau

Question Title

* 6. Nhắc đến Mắt Bão, bạn nghĩ ngay đến dịch vụ nào?
Vui lòng chọn theo thứ tự giảm dần theo dịch vụ bạn nghĩ đến đầu tiên và dịch vụ bạn nghĩ đến cuối cùng

Question Title

* 7. Bạn đã và đang các sử dụng dịch vụ nào của Mắt Bão?
Có thể chọn nhiều phương án khác nhau

Question Title

* 8. Bạn cảm nhận như thế nào khi nhắc về thương hiệu Mắt Bão?
Có thể chọn nhiều phương án khác nhau

Question Title

* 9. Bạn đánh giá chất lượng dịch vụ tên miền tại Mắt Bão như thế nào?

Question Title

* 10. Bạn đánh giá chất lượng dịch vụ Hosting tại Mắt Bão như thế nào?

Question Title

* 11. Bạn đánh giá chất lượng dịch vụ Email tại Mắt Bão như thế nào?

Question Title

* 12. Ngoài Mắt Bão, bạn có đang sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp nào?
Có thể chọn nhiều phương án khác nhau

Question Title

* 13. Điều gì khiến bạn chọn nhà cung cấp dịch vụ khác thay vì Mắt Bão?
Có thể chọn nhiều phương án khác nhau

Question Title

* 14. Hiện tại Mắt Bão đang có nhiều chương trình ưu đãi dành cho bạn và bạn bè của bạn. Bạn có muốn nhận và giới thiệu đến bạn bè?

Question Title

* 15. Câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân

Question Title

* 16. Bạn đang là

T