Aktivitetsstøtte

Hvis du er en del af et fakultetsråd eller søger penge til en aktivitet, kan du søge penge via dette skema. Vi skal bruge en beskrivelse af aktiviteten, hvor mange deltagere I regner med og hvornår I vil afholde aktiviteten.

Question Title

* 1. Hvad er dit navn?

Question Title

* 2. Hvad er din mail og telefonnummer?

Question Title

* 3. Hvilket fag eller fakultet kommer du fra?

Question Title

* 4. Hvilken aktivitet søger du om penge til? (Giv en kort beskrivelse)

Question Title

* 5. Hvorfor er aktivitetens formål relevant for Studenterrådet at støtte økonomisk?

Question Title

* 6. Hvor mange deltagere regner du med? (Hvis du søger til en række aktiviteter, bedes du angive per aktivitet)

Question Title

* 7. Hvor mange penge vil I gerne søge om?

T