Aktivitetsstøtte

Såfremt I får tilsagn om aktivitetstøtte, er proceduren følgende tre trin:

1. Studenterrådets bogholder overfører beløbet til jeres angivne konto.

2. Når I har afholdt aktiviteten, skal I til bogholder@srku.dk sende a) det beløb af aktivitetstøtten I faktisk har brugt og b) alle kvitteringerne for aktiviteten. De to oplysninger skal gerne stemme overens. I emnefeltet skriver I ”Aktivitetstøtte + referencenr. + jeres fagråd/forening”. Jeres specifikke referencenr. får I tildelt pr. mail.

3. Brugte I ikke alle de penge, I fik i aktivitetstøtte, overfører I det resterende beløb til Studenterrådets konto: 0400 4019817593.

Question Title

* 1. Hvad er dit navn?

Question Title

* 2. Hvad er din mail og telefonnummer?

Question Title

* 3. Hvilket fag eller fakultet kommer du fra?

Question Title

* 4. Hvilken aktivitet søger du om penge til? (Giv en kort beskrivelse)

Question Title

* 5. Hvorfor er aktivitetens formål relevant for Studenterrådet at støtte økonomisk?

Question Title

* 6. Hvordan ser budgettet for din aktivitet ud - hvor skal pengene bruges på?
Husk også at angive hvor mange deltagere regner du med? (Hvis du søger til en række aktiviteter, bedes du angive per aktivitet)

Question Title

* 7. Hvor mange penge vil I gerne søge om?

Question Title

* 8. Hvortil skal pengene overføres?
(Angiv kontooplysninger eller evt. konto hos Studenterrådet).

T