1. Prijava na javni poziv i prihvaćanje suradnje

Molimo Vas, ispunite ovaj obrazac u cilju mjerenja početnog stanja kvalitete u projektu IQM Destination KORČULA te prihvaćanja suradnje u integralnom upravljanju kvalitetom u destinaciji. Zahvaljujemo unaprijed!

Question Title

* 1. Iz koje destinacije dolazite?

Question Title

* 2. Opći podaci:

Turističke zajednice se ovime obvezuju na poseban način isticati Poslovnog Partnera u projektu IQM Destination u temi integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji u sljedećim aktivnostima:

-              online promocija 
-              promocija na web stranici
-              promocija na društvenim mrežama
-              isticanje u medijskoj promociji
-              uključiti partnere koji su dio projekta u IQM Pass
-              dodijeliti certifikat kvalitete IQM Destination 

Feel IQM d.o.o. se obvezuje:

  • Pozivati na grupne i online radionice kojima ćemo Vam davati informacije za kvalitetnije poslovanje.
  • Pomagati i davati savjete u poslovnoj domeni IQM Destination, kada nam se obratite (usmenim ili pismenim putem). Uvijek je potrebno unaprijed dogovoriti i definirati termin sastanka.
  • Dostavljati nove informacije o trendovima u turizmu i novim poslovnim mogućnostima
  • Mjerenje kvalitete te periodično izvještavanje o rezultatima online reputacije

Question Title

* 3. Molimo navedite:

Question Title

* 4. Molimo ocijenite Vaš ukupan dojam o turizmu Vaše destinacije (1-najniža, 5-najviša ocjena):

Question Title

* 5. Molimo ocijenite kvalitetu manifestacija u Vašoj destinaciji (1-najniža, 5-najviša ocjena):

Question Title

* 6. Molimo ocijenite rad Turističke zajednice (1-najniža, 5-najviša ocjena):

Question Title

* 7. Navedite, molimo, aktivnosti koje mogu pridonijeti kvaliteti turizma u Vašoj destinaciji:

Question Title

* 8. Molimo Vas mišljenje - koji su najveći izazovi turizma u Vašoj destinaciji u sljedećih 5 godina?

Turističke zajednice su s IQM Destination timom uspostavile i održavaju program u okviru kojeg pojedini posjetitelj destinacije temeljem digitalne Welcome kartice IQM Pass kojeg izdaje Feel IQM d.o.o. ostvaruje popust/poklon na pojedine ili sve proizvode i usluge u ponudi Poslovnog Partnera. Svrha IQM Pass-a:

-              umrežavanje dionika
-              poticanje na duži boravak u destinaciji
-              poticanje na povećanu potrošnju gosta u destinaciji
-              ujednačavanje kvalitete u destinaciji
-              povećanje ukupnog zadovoljstva gosta destinacijom

Gost korištenjem IQM Pass-a ostvaruje popuste/poklone dobrodošlice na pojedine ili sve proizvode i usluge u ponudi Poslovnog Partnera i drugih sudionika programa. Ovim se programom gostu osigurava pristupačnost proizvoda i usluga visoke kvalitete i autentičnosti te unapređuje ponuda destinacije kao cjeline.

Question Title

* 9. Molimo iznos popusta u IQM Pass-u za koji se uključujete u IQM Pass-u :

Question Title

* 10. Molimo navedite usluge/proizvod na koju se popust/pogodnost odnosi (npr. poklon dobrodošlice, popust, sl.):

Prihvaćanjem suradnje i ulaskom u IQM Destination imate niz prednosti. Ujedno se obvezujete aktivno promovirati destinaciju i koristiti marketinške alate prema preporukama Turističkih zajednica i IQM Destination tima, a sve u cilju snažnije promocije kvalitete vlastitog poslovanja i cjelokupne destinacije.

Suradnji na projektu IQM Destination pristupate na neodređeno vrijeme, do opoziva. Važno je poslovati prema pravilima struke, pridržavati se uvjeta navedenih u ovom dokumentu i ponašati se odgovorno prema suradnicima i partnerima.

Question Title

* 11. Ovime potvrđujem istinitost svih unešenih podataka.

T