Wprowadzenie

Ograniczenie stanowi coś, co utrudnia twoją zdolność do dostarczania odpowiedniej ilości pokarmu. Poniżej znajduje sie lista 25 czynników, które zostały zidentyfikowane, jako czynniki ograniczające w kwestii żywienia krytycznie chorych pacjentów pediatrycznych. Proszę uważnie przeczytać każdy z nich. Po czym proszę sie zastanowić czy wymienione czynniki, stanowią przeszkody na oddziale, gdzie pracujesz i wskaż stopień utrudnienia w skali 0-7, gdzie 0 oznacza “Absolutnie nie,”(co oznacza, ze ten czynnik nie stanowi przeszkody), natomiast 7 oznacza “bardzo istotne”(co oznacza, ze z twojego punktu widzenia ten czynnik ma ogromny wpływ na wdrażanie żywienia enteralnego u pacjentów pediatrycznych). Następnie, proszę ponumerować każdy z czynników stanowiących potencjalną przeszkodę tak, aby odzwierciedlały sytuację na oddziale intensywnej opieki pediatrycznej, w miejscu, w którym pracujesz.

Question Title

Wdrażanie żywienia enteralnego u pacjentów pediatrycznych

  Absolutnie nie Minimalnie Trochę W umiarkowanym stopniu Znacząco W wiekszym stopniu Bardzo istotne
1. Opóźnienie zalecenia lekarza dotyczącego wdrożenia żywienia enteralnego w fazie początkowej.
2. Oczekiwanie na zlecenie i ocenę przez lekarza zdjęcia RTG, aby potwierdzić właściwą pozycję sondy żołądkowej.
3. Częste przemieszczanie się sondy żołądkowej wymagające ponownego założenia nowej.
4. Opóźnienie wprowadzenia środków poprawiających motorykę jelit w przypadku braku tolerancji pożywienia enteralnego u pacjenta (np.: z powodu znacznej ilości zalegań żołądkowych).
5. Opóźnienia i problemy z założeniem sondy do części jelita cienkiego u pacjentów, którzy nie tolerują pokarmów (np. w przypadku dużej ilości zalegań żołądkowych).
6. U pacjentów hemodynamicznie stabilnych, u których po resuscytacji, inne aspekty opieki medycznej stanowią nadal priorytet.
7. Terapia żywieniowa nie jest rutynowo omawiana przez zespól medyczny podczas obchodów lekarskich.
8. Znaczne ograniczenie podaży płynów (szczególnie u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych).
9. Zachowawcze zalecenia żywieniowe ustalone wytycznymi jak protokół na oddziale pediatrycznym.
10. Trudności z dostarczeniem pożywienia enteralnego z powodu niedrożności sondy żołądkowej lub problemów z pompą żywieniową z powodu zbyt gęstej treści dostarczanego pokarmu.

Question Title

Pomoc dietetyczna

Proszę pominąć poniżej przedstawione pytania 11-14, jeżeli nie współpracujecie z dietetykiem na oddziale.

  Absolutnie nie Minimalnie Trochę W umiarkowanym stopniu Znacząco W wiekszym stopniu Bardzo istotne
11. Oczekiwanie na dietetyka, ażeby ocenił stan pacjenta.
12. Dietetyk nie jest zwyczajowo obecny podczas rutynowego obchodu lekarskiego w dni powszednie.
13. Brak lub niewystarczająca ilość dietetyków pracujących na oddziale w godzinach wieczornych, w weekendy lub dni wolne od pracy.
14. Niewystarczająca ilość godzin poświeconych na kształcenie I szkolenie w zakresie optymalnego żywienia pacjentów.

Question Title

Materiały i środki dostępne na oddziale pediatrycznym.

  Absolutnie nie Minimalnie Trochę W umiarkowanym stopniu Znacząco W wiekszym stopniu Bardzo istotne
15. Opóźnienia w przygotowaniu i wdrożeniu niestandardowych metod enteralnego odżywiania pacjenta.
16. Brak lub niewystarczająca ilość pomp żywieniowych na oddziale.

Question Title

Postawy i zachowania pracowników opieki medycznej.

  Absolutnie nie Minimalnie Trochę W umiarkowanym stopniu Znacząco W wiekszym stopniu Bardzo istotne
17. Lekarze bez pediatrycznej specjalizacji np.: chirurdzy, gastroeneterolodzy, którzy zalecają, aby nie wprowadzać żywienia enteralnego.
18. Pielęgniarki, które nie wdrażają zaleceń żywieniowych zgodnie z ustaleniami protokołu.
19. Wstrzymanie żywienia enteralnego z powodu wystąpienia u pacjenta biegunki.
20. Obawy o niepożądane skutki, które mogą wystąpić z powodu zbyt agresywnego żywienia enteralnego u pacjenta.
21. Wstrzymanie pożywienia u pacjenta z powodu innych procedur jak np.: fizjoterapia, badanie powłok brzusznych czy podawanie specyficznych leków.
22. Planowane wstrzymanie pożywienia enteralnego z powodu przygotowania do zabiegu.
23. Nieznajomość obecnych standardów obowiązujących na oddziale pediatrycznym i regulowanych ustaleniami protokołu.
24. Ogólne przekonanie wśród personelu pediatrycznego, iż odpowiednie żywienie nie wpływa na poprawę stanu zdrowia pacjenta.
25. Brak odpowiedniej wiedzy wśród personelu na temat doradztwa dla matek karmiących piersią.

Question Title

Charakterystyka osoby wypleniającej ankietę.

Jaka jest twoja specjalizacja kliniczna?

Question Title

Ile lat wynosi twoje doświadczenie w pracy na oddziale pediatrycznym?

Question Title

W jakim kraju znajduje sie oddział pediatryczny, na którym pracujesz?

Question Title

Na jakim oddziale pediatrycznym pracujesz?

Question Title

Czy są inne dodatkowe elementy, które uważasz za czynniki ograniczające, a które nie zostały powyżej wymienione?

T