Почитувани,

Во рамките на проектот „Зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животна средина“ спроведуван од Центар за климатски промени - Гевгелија, во соработка со Општина Аеродром, планирано е да се постави паркинг за велоспипеди (вело остров) на една од локациите дадени подолу. Со цел одбирање на најдобрата локација за поставување на паркингот за велосипеди, Ве молиме одговорете на анкетниот прашалник.

Question Title

* 1. На која локација сметате дека е потребно да се постави паркинг за велосипеди:

Проектот е финансиран преку програмата за акциски грантови на Цивика Мобилитас.

T