Hãy nói cho chúng tôi biết những ưu tiên nào của bạn để làm cho Portland trở thành một thành phố có thể đi tản bộ được!
 
PedPDX sẽ dành ưu tiên những cải thiện cho lề đường, giao lộ, và nhũng đầu tư khác mà sẽ giúp cho người đi bộ được an toàn hơn, thấy thoải mái hơn, và di chuyển dể dàng hơn ở Portland. Chúng tôi muốn biết chắc rằng chúng tôi sẽ chi ngân sách trực tiếp đến những nơi có nhu cầu cần thiết nhất. Để giúp làm được như thế, chúng tôi cần sự góp ý của bạn!  Sự trả lời của bạn cho việc tham khảo ý kiến này sẽ giúp chúng tôi hiểu những lối đi nào cần cải thiện cấp thiết nhất và những khu vực chung mà cần thiết nhất.

Việc tham  khảo ý kiến chỉ mất không quá 3 phút. Ở phần cuối, bạn sẽ có cơ hội để tham gia trúng thưởng một trong những giải thưởng của chúng tôi, bao gồm một Fitbit Charge 2!

T