Jakie książeczki czytają rodzice dwujęzycznym dzieciom w wieku 4-7 lat?

Nazywam się Karolina Mieszkowska i jestem doktorantką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem projektu badawczego „Wpływ opowiadań rodziców na dziecięce rozumienie i użycie terminów mentalnych w obu językach dzieci dwujęzycznych”. W ramach projektu chcę stworzyć listę najpopularniejszych książeczek czytanych polskim dzieciom (jedno- i dwujęzycznym) w wieku 4-7 lat. Uprzejmie proszę o wpisanie na listę 2-5 książeczek, które najchętniej/najczęściej czytają Państwo swoim dzieciom (ankieta dotyczy dzieci w wieku 4-7 lat) i które poleciliby Państwo innym rodzicom. Interesują mnie wszystkie książeczki, nie tylko dwujęzyczne. Lista poprzedzona jest kilkoma pytaniami m.in. o kraj zamieszkania i języki, w których Państwo czytają dzieciom. Bardzo dziękuję za pomoc!

Question Title

* 1. Płeć

Question Title

* 2. Kraj zamieszkania

Question Title

* 3. W jakich językach czytają Państwo dzieciom książeczki?

Question Title

* 4. Książeczka nr 1

Question Title

* 5. Książeczka nr 2

Question Title

* 6. Książeczka nr 3

Question Title

* 7. Książeczka nr 4

Question Title

* 8. Książeczka nr 5

T