Istraživanje se sprovodi u okviru projekta: "Evaluacija uticaja IPA programa prekogranične saradnje Republike Bugarske"

T