Jawaabahaagi ee Sahan Fikrad Ka Qaadista waxay noqon doonaan kuwo magac la’:

Waxaa lagu siin doonaa fursad aad su’aal weydiin karto markii aad kasoo jawaabto dhowr su’aladood.

Marka ugu horeysaa, naftaada wax nooga sheeg:

Fadlan soo geli Sib Koodka meesha aad ku nooshahay:

Question Title

* 1. Fadlan soo geli Sib Koodka meesha aad ku nooshahay:

Degmo Dugsiyeedka JCPS aad ku nooshahay waa kee :

Question Title

* 2. Degmo Dugsiyeedka JCPS aad ku nooshahay waa kee :

Meeqa sano ayaa jirtaa:

Question Title

* 3. Meeqa sano ayaa jirtaa:

Waalid ma u tahay arday hadda dhigta JCPS?

Question Title

* 4. Waalid ma u tahay arday hadda dhigta JCPS?

Hadduu Maya yahay:  Waalid ma u tahay arday hadda dhigta JCPS?

Question Title

* 5. Hadduu Maya yahay:  Waalid ma u tahay arday hadda dhigta JCPS?

Ma dhigatey Dugsiyada JCPS?

Question Title

* 6. Ma dhigatey Dugsiyada JCPS?

Ma u shaqeysaa JCPS?

Question Title

* 7. Ma u shaqeysaa JCPS?

Qoladee ayaa isku sheegtaa in aad tahay?

Question Title

* 8. Qoladee ayaa isku sheegtaa in aad tahay?

Fadlan qiimay waxyaabaha soo socda:

Su’aaladahaan 7da ah waxay ku weydiinayaa in aad qiimeeyso muhiimadda ay leedahay tilmaamooyinka kala duwan ee sida runta ah Kormeeraha Guud looga baahanyahay.

Question Title

* 9. Fadlan qiimay waxyaabaha soo socda:

Su’aaladahaan 7da ah waxay ku weydiinayaa in aad qiimeeyso muhiimadda ay leedahay tilmaamooyinka kala duwan ee sida runta ah Kormeeraha Guud looga baahanyahay.

  1 - Muhiim Ma aha 2 3 4 5 - Isku si ayey muhiim tahay sida kuwa kale 6 7 8 9 10 - Aad ayey muhiim  tahay
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa ku lahaado khibrad  kaalmeynta ardayda inay ku guuleystaan dugsiyada magaalada iyo banaankeeda?
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa qabo khibrad uu ku wanaajiyo natiijada dugsiyada hooseeyaan?
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa uu qabo khibrad  uu ku hirgeliyo siyaasadaha helista shaqaale iyo arday dhaqan kala duwan leh?
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa uu qabo khibrad xoog saaraa anshaxa ardayda fasalka gudihiisa?
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa uu qabo khibrad u ku horumariyo xiriirka JCPS iyo madaxda dawladda, ganacsatada iyo Beelaha?
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa qabo karti uu ku dhiso soona hirgeliyo qorshe uu ku wanaajinaayo dhismayaasha JCPS?
Waa maxay tilmaanta/sifada ugu muhiimsan(1) ee aad rumaysantahay in looga baahanyahay kormeeraha guud? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)? (Hal dooro)

Question Title

* 10. Waa maxay tilmaanta/sifada ugu muhiimsan(1) ee aad rumaysantahay in looga baahanyahay kormeeraha guud? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)? (Hal dooro)

Waa maxay tilmaamooyinka, ama sifooyinka, ugu muhiimsan ee kormeeraha guud dambe ee JCPS? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)

Question Title

* 11. Waa maxay tilmaamooyinka, ama sifooyinka, ugu muhiimsan ee kormeeraha guud dambe ee JCPS? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)

Waa maxay carqaladaha ugu waaweyn ee kasoo horjeedan doono Kormeeraha Guud ee JCPSka cusub ? (Fadlan kusoo jawab Af Ingiriis)

Question Title

* 12. Waa maxay carqaladaha ugu waaweyn ee kasoo horjeedan doono Kormeeraha Guud ee JCPSka cusub ? (Fadlan kusoo jawab Af Ingiriis)

Waa maxay fursadaha ugu waaweyn ee Kormeeraha Guud ee JCPSka cusub? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiis)

Question Title

* 13. Waa maxay fursadaha ugu waaweyn ee Kormeeraha Guud ee JCPSka cusub? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiis)

Haddii aan noqon lahayd qofka soo xulaayo kormeeraha guud ee cusub, waa maxay hal su’aal aad weydiin lahayd? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)

Question Title

* 14. Haddii aan noqon lahayd qofka soo xulaayo kormeeraha guud ee cusub, waa maxay hal su’aal aad weydiin lahayd? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)

Wax faallo dheeraad ah? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)

Question Title

* 15. Wax faallo dheeraad ah? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)

T