Jawaabahaagi ee Sahan Fikrad Ka Qaadista waxay noqon doonaan kuwo magac la’:

Waxaa lagu siin doonaa fursad aad su’aal weydiin karto markii aad kasoo jawaabto dhowr su’aladood.

Marka ugu horeysaa, naftaada wax nooga sheeg:

Question Title

* 1. Fadlan soo geli Sib Koodka meesha aad ku nooshahay:

Question Title

* 2. Degmo Dugsiyeedka JCPS aad ku nooshahay waa kee :

Question Title

* 3. Meeqa sano ayaa jirtaa:

Question Title

* 4. Waalid ma u tahay arday hadda dhigta JCPS?

Question Title

* 5. Hadduu Maya yahay:  Waalid ma u tahay arday hadda dhigta JCPS?

Question Title

* 6. Ma dhigatey Dugsiyada JCPS?

Question Title

* 7. Ma u shaqeysaa JCPS?

Question Title

* 8. Qoladee ayaa isku sheegtaa in aad tahay?

Question Title

* 9. Fadlan qiimay waxyaabaha soo socda:

Su’aaladahaan 7da ah waxay ku weydiinayaa in aad qiimeeyso muhiimadda ay leedahay tilmaamooyinka kala duwan ee sida runta ah Kormeeraha Guud looga baahanyahay.

  1 - Muhiim Ma aha 2 3 4 5 - Isku si ayey muhiim tahay sida kuwa kale 6 7 8 9 10 - Aad ayey muhiim  tahay
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa ku lahaado khibrad  kaalmeynta ardayda inay ku guuleystaan dugsiyada magaalada iyo banaankeeda?
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa qabo khibrad uu ku wanaajiyo natiijada dugsiyada hooseeyaan?
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa uu qabo khibrad  uu ku hirgeliyo siyaasadaha helista shaqaale iyo arday dhaqan kala duwan leh?
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa uu qabo khibrad xoog saaraa anshaxa ardayda fasalka gudihiisa?
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa uu qabo khibrad u ku horumariyo xiriirka JCPS iyo madaxda dawladda, ganacsatada iyo Beelaha?
Sidee baa muhiim u yahay in musharraxa qabo karti uu ku dhiso soona hirgeliyo qorshe uu ku wanaajinaayo dhismayaasha JCPS?

Question Title

* 10. Waa maxay tilmaanta/sifada ugu muhiimsan(1) ee aad rumaysantahay in looga baahanyahay kormeeraha guud? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)? (Hal dooro)

Question Title

* 11. Waa maxay tilmaamooyinka, ama sifooyinka, ugu muhiimsan ee kormeeraha guud dambe ee JCPS? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)

Question Title

* 12. Waa maxay carqaladaha ugu waaweyn ee kasoo horjeedan doono Kormeeraha Guud ee JCPSka cusub ? (Fadlan kusoo jawab Af Ingiriis)

Question Title

* 13. Waa maxay fursadaha ugu waaweyn ee Kormeeraha Guud ee JCPSka cusub? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiis)

Question Title

* 14. Haddii aan noqon lahayd qofka soo xulaayo kormeeraha guud ee cusub, waa maxay hal su’aal aad weydiin lahayd? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)

Question Title

* 15. Wax faallo dheeraad ah? (Fadlan kusoo jawaab Af Ingiriis)

T