România - Cadrul de Parteneriat cu Ţara

Grupul Băncii Mondiale elaborează în prezent Cadrul de Parteneriat cu Ţara (CPŢ) pentru perioada 2018-23. Cadrul de Parteneriat cu Ţara constituie un document strategic al Grupului Băncii Mondiale, care trece în revistă domeniile de asistenţă şi stabileşte priorităţile pe care şi le propune Banca Mondială la nivelul agendei de dezvoltare a României. Am aprecia contribuţiile dvs la următoarele întrebări.

Question Title

* 1. Care sunt principalele provocări aferente procesului de creştere dinamică şi sustenabilă în România? (1 = cea mai importantă; 5 = cea mai puţin importantă)

Question Title

* 2. Care sunt sectoarele cheie pe care Grupul Băncii Mondiale ar trebui să se focuseze pentru a reduce sărăcia şi pentru a spori creşterea incluzivă în România? (1=cel mai important; 7=cel mai puţin important).

Question Title

* 3. Vă rugăm să împărtăşiţi şi alte opinii cu privire la provocările de dezvoltare ale României şi modalităţile prin care Grupul Băncii Mondiale poate susţine de o manieră mai eficientă reducerea sărăciei şi creşterea incluzivă?

T