Question Title

1. Nom i cognoms:

Question Title

2. Adreça electrònica:

Question Title

3. Autoritzes a que l'Ateneu cedeixi les dades personals facilitades en aquest formulari a Circuit Urgellenc, s.a. amb la finalitat de gestionar els descomptes, concretament la confecció dels carnets i la remissió setmanal per correu electrònic de la programació dels cinemes de l'empresa?

Question Title

4. Fes constar les teves suggerències, si s'escau:

T