Question Title

* 1. Информация за клиента

Question Title

* 2. Какъв вид събитие искате да организирате?

Question Title

* 3. Дата

Начална дата на събитието
Крайна дата на събитието

Question Title

* 4. Час

Кога ще започне подготовката на събитието?
Кога е официалното началото на събитието?
Кога предвиждате да свърши събитието?

Question Title

* 5. Колко човека очаквате да участват на събитието ви?

Question Title

* 6. Кое пространство искате да резервирате?

Question Title

* 7. Какво оборудване искате да наемете?

Question Title

* 8. Кетъринг

Question Title

* 9. Други изисквания:

T